Flybe tutki välimatkan vaikutuksia suomalaisten parisuhteeseen

flybe_ATRTulevan ystävänpäivän kunniaksi Flybe selvitti, minkälainen on suomalaisten parisuhde silloin, kun välimatka erottaa kumppanit toisistaan. Tutkimuksen mukaan joka kymmenes suomalainen kaipaa kaukorakastaan tälläkin hetkellä.

Kaksi kolmesta suomalaisesta on joskus elänyt kaukosuhteessa. Eniten kaukosuhteissa kaivataan läheisyyttä ja kosketusta. Puolet vastaajista on sitä mieltä, että edullisemmat liikenneyhteydet parantaisivat kaukosuhdetta.

Flybe Finlandin tammikuussa 2013 teettämässä tutkimuksessa tutkittiin tilastollisesti edustavassa online-paneelissa suomalaisten kaukosuhteita. Tutkimukseen osallistui 1029 suomalaista, ja sen toteutti tutkimuspalveluyritys Cint. Kaukosuhde tarkoittaa, että asuinpaikkojen välimatkan takia kumppania ei ole mahdollista nähdä niin usein kuin haluaisi.

Tutkimuksesta selvisi, että suomalaisista 60 % on joskus ollut kaukosuhteessa, ja joka kymmenes potee tälläkin hetkellä ikävää kaukana asuvan rakkaansa luo. Kaikista yleisimpiä kaukosuhteet ovat 15–22-vuotiaiden keskuudessa, joista 17 % asuu tällä hetkellä etäällä armaastaan.

Kaukosuhteiden syynä ovat useimmiten työtilanne (27 %) tai opiskelut (26 %). Lisäksi 22 % kaukosuhteen kokeneista kertoo välimatkan syyksi sen, että suhde on vasta alussa.

Läheisyys tärkeämpää kuin arkisten asioiden jakaminen

Toisen ihmisen kaipuu on kaukosuhteessa raskainta. 90 % suomalaisista kaipaa kaukosuhteessa eniten läheisyyttä, kosketusta tai seksiä. Läheisyydenkaipuu on lähes yhtä suuri sukupuolesta riippumatta, mutta miehet kaipaavat kaukosuhteessa enemmän seksiä kuin naiset. Joka viides (19 %) miehistä kaipaa kaukosuhteessa eniten intiimiä läheisyyttä, kun naisilla vastaava luku on 4 %.

Vanhempien vastaajien keskuudessa arjen jakamisen kaipuu nousi selvästi korkeammaksi kuin muissa ikäluokissa. Joka viides 56–70-vuotias kaukosuhteen kokenut kaipaa eniten arjen jakamista, kun taas alle 35-vuotiasta vain joka kymmenes vastasi samoin.

Edullisemmat ja nopeammat liikenneyhteydet parantaisivat kaukosuhteita

Kysyttäessä, mikä olisi suurin yksittäinen parannus, joka voisi auttaa kaukosuhteen toimimista, edullisemmat liikenneyhteydet nousivat selvästi suosituimmaksi vastaukseksi (47 % vastaajista). Viidesosa (21 %) näkisi tärkeimpänä yksittäisenä parannuksena nopeammat liikenneyhteydet.

Teknologian kehityksestä huolimatta 69 % pitää yhteyttä kaukorakkaaseensa pääasiassa puhelimella. Nuorten yhteydenpito eroaa selvästi muista, sillä 15–22-vuotiaista 28 % käyttää yhteydenpitoon pääasiassa sosiaalista mediaa.

Kaukosuhteen päättymiseen vaikuttaa sekä etäisyys että perinteinen ”erilleen kasvaminen”. Välimatka aiheuttaa eron 15 %:ssa kaukosuhteista. Lähes yhtä yleinen syy on se, että kumppani on koettu liian erilaiseksi (16 %). Monella kaukosuhteella on kuitenkin onnellinen loppu, sillä 43 % vastaajista kertoi suhteen edelleen jatkuvan tai muuttuneen lähisuhteeksi.

Kaukosuhteiden lisäksi suomalaiset kaipaavat myös sukulaisiaan ja läheisiään. Joka toisella suomalaisella (48 %) on toisella paikkakunnalla asuvia sukulaisia ja ystäviä, joita haluttaisiin tavata useammin, jos heidän luokseen pääsisi matkustamaan nopeammin.

Helpotusta ikävään

Flybe tarjoaa lääkettä ikävään Facebook-sivuillaan facebook.com/flybefinland. Sivuilla arvotaan lennot kahdelle joka arkipäivä helmikuun loppuun asti.