Hallinto-oikeus palautti Finnairin aasialaisen henkilökunnan oleskelulupa-asiat TEM:n käsiteltäväksi

SLSYHelsingin hallinto-oikeus antoi kesäkuun lopulla päätöksen, jonka mukaan Finnairin kiinalaiselle ja thaimaalaiselle matkustamohenkilökunnalle myönnettävät oleskeluluvat palaitetaan takaisin Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston käsiteltäväksi. Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY pitää Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä virheellisenä. Yhdistys onkin nyt lähestynyt aiheesta myös oikeusministeriä.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto teki kesäkuussa 2015 kielteisen osapäätöksen koskien Finnairin kiinalaiselle ja thaimaalaiselle matkustamohenkilökunnalle myönnettäviä työntekijän oleskelulupia. Heidän palkkauksensa ei katsottu vastaavan työmarkkinoilla vastaavissa tehtävissä toimiviin työntekijöihin sovellettavaa käytäntöä eikä alan vähimmäispalkkaa 1232,65 euroa kuukaudessa. Finnair valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus katsoo antamassaan päätöksessä, että aasialaista matkustamohenkilökuntaa on pidettävä osa-aikatyöntekijöinä, ja heille maksettavaa palkkaa pitäisi tästä syystä verrata suomalaisen osa-aikaisen työntekijän palkkaan. 

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen mukaan saman työmäärän tekevää suomalaista työntekijää pidettäisiin kuitenkin kiistatta kokoaikaisena työntekijänä. SLSY:n jakaa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston näkemyksen siitä, että Finnairin aasialainen matkustamohenkilökunta työskentelee kokoaikaisessa työsuhteessa.

Yhdistyksen mukaan sillä on selkeä näkemys, että aasialaisen matkustamohenkilökunnan työsuhteen laatua tarkasteltaessa on käytettävä samoja kriteereitä kuin mitä käytettäisiin Finnairin suomalaisen matkustamohenkilökunnan kohdalla.


SLSY: Osa-aikaisilla kovia työmääriä

SLSY  kertoo seuranneensa jo vuosia mm. Finnairin kiinalaisen vuokratyövoiman lentomääriä. Yhdistyksen mukaan he lentävät keskimäärin neljästä viiteen edestakaista aikaerolentoa kuukaudessa.

Ilmailumääräysten mukaisesti matkustamohenkilökunnan jäsen voi lentää maksimissaan 900 lentotuntia kalenterivuodessa.

SLSY kertoo, että Pekingin lento on työajallisesti Finnairin lyhyin Aasian lento. Mikäli henkilö lentäisi 5 Pekingin lentoa kuukaudessa, hänen lentotuntimääränsä ylittäisi 900 tunnin maksimitason. 

"Jo neljällä lennolla lentotunteja kertyy 845 tuntia, vaikka huomioon otettaisiinkin kuukauden mittainen vuosiloma", avataan tiedotteessa.

"Tätä taustaa vasten tuntuu absurdilta ja kysymyksiä herättävältä, että Helsingin hallinto-oikeus on nyt päätöksessään sitä mieltä, että Finnairin aasialaisen henkilökunnan työsuhteita on pidettävä osa-aikaisena siitäkin huolimatta, ettei heille ilmailusäännösten mukaan ilmeisesti voitaisi osoittaa vakuutettua määrää enempää juuri kyseistä työtä eli aikaerolentoja kuukaudessa.  Tämän hallinto-oikeuden päätelmän perusteella Finnairin aikaero- ja kaukolentoliikenteessä ei ilmeisesti voida teettää lainkaan kokoaikaista työtä", kummastelee SLSY:n puheenjohtaja Juha Kuurne yhdistyksen tiedotteessa.

"Mikäli Finnairin suomalainen matkustamohenkilökunta lentäisi aasialaisen matkustamohenkilökunnan tavoin pelkästään aikaerolentoja, heidän työvuolistansa olisi tunti- ja lentomäärältään vastaavanlaisia kuin aasialaisten, ja heitä pidettäisiin kuitenkin kokoaikaisina työntekijöinä", jatkaa tiedote.

  "Tälläkin hetkellä osa Finnairin lentäjistä lentää pelkästään aikaero- ja kaukoliikenteessä ja heidän työvuorolistansa on samanlaisia kuin aasialaisella matkustamohenkilökunnalla, sisältäen 3-5 kaukolentovuoroa kuukaudessa. Heitä ei Finnairin puolelta ole kuitenkaan missään vaiheessa väittänyt osa-aikatyöntekijöiksi", vertaa SLSY yhtiön muidenn työntekijäryhmien työmääriä tiedotteessaan.


Luvassa jatkotoimia

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys on lähestynyt asiassa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen johdosta oikeusministeri Jari Lindströmiä, Itä-Uudenmaan Poliisilaitosta ja Uudenmaan Työ- ja Elinkeinotoimistoa ja odottaa niiden ryhtyvän asianmukaisiin toimenpiteisiin nyt tapahtuneen virheen korjaamiseksi.

Helsingin hallinto-oikeuden nyt tekemä päätös perustuu SLSY:n mukaan asiassa saatuun virheelliseen selvitykseen ja tulkintaan, ja tulee ilman korjausta johtamaan tilanteeseen, jossa työntekijöiden eriarvoinen kohtelu on laillista