Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi maakaupat Malmin lentokentällä

Malmin-lentoasema-ilmasta_2Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan esityslistan mukaisesti maakaupat  Helsinki-Malmin lentoasemalla. Kokouksessa useat valtuutetut toivat esiin erilaisia palautusehdotuksia mutta ne eivät menestyneet äänestyksissä.

Päätöksen mukaan Helsinki saa ostaa maa-alueita ja rakennuksia Finavialta ja Senaatti-kiinteistöiltä. Palautusehdotuksissa tavoiteltiin Malmin säilyttämistä lentotoimintakäytössä, korvaavan vaihtoehdon löytämistä sekä käyttäjäryhmien toiminnan jatkomahdollisuuksia ennen kentän sulkemista.

Malmi_kaupat_2Maakauppojen myötä Finavia luovuttaa Helsingin kaupungille omistusoikeuksin kaupan kohteet Helsinki-Malmin lentoasemalta ja Helsinki-Malmin käyttöoikeusalueiden hallinta palautetaan takaisin Helsingin kaupungille. Myös Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa olleet rakennukset siirtyvät kaupungin haltuun.

Omistusoikeudet siirtyvät kaupungille eri vaiheissa viimeistään vuoden 2017 tai 2019 alkuun mennessä kohteesta riippuen.

Kauppakirjan ehtojen mukaisesti Finavia Oyj (Suomen valtio/Ilmailulaitos) luopuu sopimusten 10.5.1935 (nro 4210), 17.7.1939 (nro 4210a), 15.11.1948 (nro 4210b), 19.11.1951 (nro 6297) ja 21.12.1995 (nro 3057) mukaisesta Malmin lentokenttäaluetta koskevasta käyttöoikeusalueesta.

Kiinteistölautakunta sai oikeutuksen kauppojen solmimiseen osapuolten kanssa. Kauppojen arvo on 11,81 miljoonaa euroa.

Lue myös: