Helsinki-Malmin lentoasema on Euroopan 14 uhanalaisimman kulttuurikohteen joukossa

Malmi_77v_avajaisetJohtava eurooppalainen kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra ja Euroopan investointipankin instituutti julkistivat vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta -ohjelman (The 7 Most Endangered) finaalikierrokselle valitut 14 kulttuuriperintökohdetta ,raportoi Kotiseutuliitto. Finalistit valitsi kansainvälinen, useita aloja edustava asiantuntijapaneeli.

Kohteet ovat: Ererouykin arkeologinen kohde ja Ani Pemzan kylä Armeniassa, Brysselin Oikeuspalatsi Belgiassa, Patarein merilinnoitus Tallinnassa Virossa, Helsinki-Malmin lentoasema Suomessa, Colbertin kääntösilta Dieppessä Ranskassa, Divitzin linna Saksassa, Kampos Khioksella Kreikassa, Venetsian Laguuni Italiassa, Rijswijkin linna Hollannissa, Y-rakennus Oslossa Norjassa, Valfloresin palatsi ja tilukset Lissabonin lähellä Portugalissa, Pyhän Antonius Padovalaisen luostari Extremadurassa Espanjassa, Hasankeyfin muinaiskaupunki ympäristöineen Turkissa sekä Mavisbank House Edinburghin lähellä Iso-Britanniassa.

Jotkut kohteista ovat vaarassa laiminlyönnin, lisärakentamispaineen tai puutteellisen suunnittelun ja kehittämisen vuoksi, toiset resurssipulan tai asiantuntemuksen puutteen vuoksi. Lopullinen seitsemän kohteen lista paljastetaan Venetsiassa 16. maaliskuuta.

Malmi_opaste_1Listan 14 kohdetta valittiin ottaen huomioon niiden poikkeuksellinen kulttuuriperintö ja kulttuuriarvo samoin kuin niihin kohdistuva vakava vaara. Erilaisten julkisten ja yksityisten asianosaisten sitoutuminen ja paikallisten yhteisöjen osallistuminen näiden kohteiden pelastamiseen katsottiin myös olennaisen tärkeiksi.

Tärkeinä kriteereinä olivat myös näiden kohteiden edellytykset palvella laajempaa sijaintiseutuaan voimavaroina ja kestävän kehityksen edistäjinä.

Ehdotuksia Seitsemän uhanalaisinta -ohjelmaan 2016 lähettivät kaikkialta Euroopasta kansalaisjärjestöt ja julkisyhteisöt, jotka kuuluvat Europa Nostran laajaan jäsen- ja kumppanuusjärjestöjen verkostoon. Finaalin neljätoista kohdetta valitsi historian, arkeologian, arkkitehtuurin, konservoinnin, projektianalyysin ja rahoitusalan asiantuntijoista koottu paneeli. Lopullisen seitsemän kohteen listan valitsee Europa Nostran hallitus.

Seitsemän uhanalaisinta -ohjelman käynnistivät tammikuussa 2013 Europa Nostra perustavana osapuolena ja Euroopan investointipankin instituutti kumppaniosapuolena. Sen innoittajana on ollut Yhdysvaltain historiallisten kohteiden suojeluun omistautuvan US National Trust for Historic Preservation -järjestön samankaltainen menestyksekäs ohjelma. Seitsemän uhanalaisinta ei ole rahoitusohjelma. Sen päämääränä on toimia katalyyttinä ja edistää esimerkin voimaa. Seitsemän uhanalaisinta -ohjelmalla on Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelman tuki, ja se on osa Europa Nostran kolmivuotista kulttuuriperintöalaa verkostoivaa Mainstreaming Heritage -projektia.

Malmin-lentoasema-ilmasta_21930-luvun puolivälissä rakennettu, arkkitehtuuriltaan funktionalistinen Helsinki-Malmin lentoasema on yksi parhaiten säilyneistä toista maailmansotaa edeltäneen aikakauden kansainvälisistä lentoasemista maailmassa. Noin 40 000 laskeutumista vuosittain tekee siitä Suomen ylivoimaisesti vilkkaimman lentokentän Helsinki-Vantaan lentoaseman jälkeen.

Terminaali ja lentokonehalli ovat hyvässä kunnossa vuosien varrella jatkuneen huolenpidon ansiosta. Lentokenttä on nyt vakavasti uhattuna uuden rakentamissuunnitelman vuoksi. Helsingin kaupungin uusi yleiskaavaehdotus esittää alueen ottamista asuinrakentamiseen 2020-luvun alussa.

”Europa Nostra ottaa ilolla vastaan EU:n toimielinten, mm. Euroopan investointipankin kasvavan tunnustuksen sille, että kulttuuriperinnöllä todella on merkitystä Euroopalle: se on kestävän kehityksen ajuri ja kokoava voima monikulttuurisille yhteiskunnillemme. Seitsemän uhanalaisinta -edistämisohjelmallamme on suuri merkitys, mutta sen päämäärät voidaan saavuttaa vain EU:n toimielinten laajalla tuella ja erilaisten julkisten ja yksityisten osallistujien yhteistyöllä. Niinpä luotamme niiden apuun Europa Nostralle ja jäsenillemme yhteisen perintömme pelastamisessa ja herättämisessä uuteen kukoistukseen”, Denis de Kergorlay, Europa Nostran toimeenpaneva puheenjohtaja toteaa.

Malmin-lentoasema-ilmasta_3”Euroopan investointipankin instituutin asiantuntijat vierailevat valituissa Seitsemän uhanalaisinta -kohteissa, analysoivat ne ja osallistuvat realististen toimintasuunnitelmien laadintaan. Kyseisiä kohteita puoltava kanta saa näin lisää näkyvyyttä ja uskottavuutta".

"Muutaman viime vuoden kokemus osoittaa lisäksi, että paikallinen ja kansallinen omistajuus ja osallistuminen on erityisen tärkeää tuen nostattamisessa valittujen uhanalaisten kohteiden pelastamiselle”, lisäsi Guy Clausse, Euroopan investointipankin instituutin dekaani.

Kotiseutuliitto: Helsinki-Malmin lentoasema on Euroopan 14 uhanalaisimman kulttuurikohteen joukossa

Lue myös: