Helsinki-Vantaan meluhakemus yhä käsittelyssä - lisäselvityksiä tarvitaan

EFHK_Talvi_1Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi käsittelee parhaillaan Finavian hakemusta Helsinki-Vantaan lentoaseman meluun liittyvistä toimintarajoituksista. Päätöksen valmistelussa on tullut ilmi, ettei päätöstä voida tehdä ilman uusia lisäselvityksiä.

Finavia on hakenut Trafilta päätöstä, jolla rajoitettaisiin eräiden suihkukoneiden pääsyä Helsinki-Vantaan lentoasemalle yöaikaan klo 0.30-5.30. Hakemukseen sai esittää mielipiteitä 26.10.2012 asti. Lausuntoja tuli runsaasti.

Finavian mukaan rahtikäytössä yhtiöt käyttävät nykyisin
A300-koneita, B757-koneita sekä B747-koneita tai melultaan niitä vastaavia konetyyppejä.

Trafi pyysi jo aiemmin lisäselvityksiä sekä Finavialta että muilta tahoilta, sillä päätöksellä voi olla myös ympäristöön liittyvien melunäkökulmien lisäksi laajempia vaikutuksia. Finavian meluhakemus liittyy yhtiön ympäristölupahakemukseen, joka on valituskäsittelyn alla.

Trafi tulee pyytämään Finavialta uutta täydennystä hakemukseen. Lisäselvitykset ovat tarpeen, jotta Trafi voi tehdä päätöksen ilmailulainsäädännön perusteella. Käsittelyä ohjaa ilmailulailla täytäntöönpantu EU:n nk. melunhallintadirektiivi.

Aikaisemmin Trafi oli arvioinut tekevänsä päätöksen kevään aikana, mutta lisäselvitystarpeen vuoksi päätöksenteko jonkin verran lykkääntyy.

Trafi tiedottaa heti, kun päätös on tehty.

 

Melu vuonna 2025

EFHK_melualue_vuonna_2025Finavian arvio lentokonekalustosta ja sen käytöstä eri vuorokauden
aikoina perustuvat osittain keskusteluihin tärkeimpien operaattoreiden kanssa. Liikenne-ennuste ulottuu lähes 10 vuotta pidemmälle verrattuna minkään operaattorin omiin varsinaisiin analyyseihin tulevasta kehityksestä.

Finavian ennusteen mukaan vuoden 2025 paikkeilla Helsinki-Vantaalla olisi noin 920 operaatiota vuorokaudessa. Yöaikaisia kello 22-07 välillä operaatioita olisi noin 80.

Hakemus on yhä nähtävissä Trafin nettisivuilla www.trafi.fi/ilmailu/saadokset/lausuntopyynnot/kuulutus