IAU:n ja Paltan välisessä sovittelussa ei edistystä - perjantain 3.3 työnseisaus todennäköinen

Airpro_TBL_ohjaamoValtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan Ilmailualan unionin ja Paltan välisissä neuvotteluissa koskien kiistaa Airpro-yhtiössä ei ole tapahtunut edistystä. Helle pitää tilannetta vakavana. Työnseisaus toteutuu todennäköisesti perjantaina 3. maaliskuuta.

IAU ja Palta jatkavat neuvotteluja perjantaina 3. maaliskuuta kello 11.00. IAU:n ja Palvelutyönantajat Paltan välinen työriita koskee Airpro Oy:ssä noudatettavia työehtoja.

"Tilanne on erittäin vakava. Osapuolten näkemykset eivät ole lähentyneet lainkaan. Kiistaa on sekä sopimuksen rakenteesta että työehtojen sisällöstä", kertoi valtakunnansovittelija Minna Helle.

Ensimmäinen työnseisauksista uhkaa Helsinki-Vantaan lentoaseman palveluja perjantaina 3. maaliskuuta 2017 kello 14 - 19.

"On erittäin todennäköistä, että IAU:n työnseisaus huomenna toteutuu", totesi Helle.

IAU:n työnseisausilmoitukset koskevat Airpro Oy:n hoitamia turvatarkastusta, matkustajapalveluja ja Travel serviceä sekä aula- ja ramp-toimintoja.


IAU:n ilmoittamat työnseiraukset


    perjantaina 3.3.2017 klo 14.00 – 19.00

        turvatarkastus klo 14 – 18

        matkustajapalvelut ja travel service klo 15 – 18

        aula- ja ramp-palvelut klo 16 – 19

        vain Helsinki-Vantaan lentoasema

    maanantai 6.3.2017 klo 03.00 – 09.00

    perjantai 10.3.2017 klo 15.00 – 19.00

    tiistai 14.3.2017 klo 03.00 – 09.00

IAU on myös ilmoittanut tukityötaistelutoimenpiteistä maanantaille 6.3.2017. Ilmoituksen mukaan IAU:n jäsenet osallistuvat tukityötaisteluun seuraavasti:

    klo 04.00 – 09.00 HUB logistics Aviation Oy, kaikki toiminnot

    klo 04.00 – 09.00 LSG Sky Chefs Finland Oy, kaikki toiminnot

    klo 04.30 – 09.00 Aviation Finland Oy, kaikki toiminnot

    klo 04.00 – 09.00 Swissport Finland Oy, kaikki toiminnot lukuun ottamatta asiakaspalvelutehtäviä sekä maakaluston huolto- ja korjaustehtäviä

klo 04.00 – 09.00 RTG Ground Handling Oy, kaikki Airpro Oy:n toimintoihin kohdistuva työ.