IFALPA: Lentäjien paluukoulutukseen panostettava - Covid-19 aiheuttama lentotauko on huomioitava

A350_HEL_ohjaamoKansainvälinen lentäjäliitto IFALPA ilmaisi huolensa Covid-19 -pandemian aiheuttaman lentotauon vaikutuksista lentoturvallisuuteen. IFALPA peräänkuuluttaa viranomaisten, lentoyhtiöiden ja lentäjien vastuuta ilmailun turvallisuustason säilyttämisestä. Myös Suomen lentäjäliitto FPA on esittänyt näkemyksensä lentäjien paluukoulutuksesta.

Koronaviruspandemian takia maailmanlaajuinen lentoliikenne on ollut lähes kooknaan pysähdyksissä. Tilanne on johtanut lentäjien osalta pitkiin lentotaukoihin myös irtisanomisten ja lomautusten kautta. Viimeaikainen lentokokemus jää väistämättä vähiin ja tauko lentämiseen saattaa olla merkittävästi pidempi kuin normaalin kesäloman pituus.

Kansainvälinen lentäjäliitto IFALPA sekä Suomen lentäjäliitto FPA peräänkuuluttavatkin asianmukaisen paluukoulutuksen perään ennen kuin lentoliikenteen ylösajo tapahtuu suuremmissa määrin.

Viimeaikaisen lentokokemuksen puute voi johtaa odottamattomiin tilanteisiin sekä aiheuttaa jopa vaaratilanteita. Lentoturvallisuutta on rakennettu vuosikymmenten ajan ja nyt riskit tulee tunnistaa sekä niiden tapahtumista tulee kaikin keinoin vähentää.

Lentäjien lupakirjat, kelpuutukset ja kelpoisuudet saattavat olla voimassa, mutta esimerkiksi viimeaikainen lentokokemus on vähissä. Pääsääntöisesti lentäjillä tulee olla kolme lentoonlähtöä ja laskeutumista 90 vuorokauden sisällä. Se ei välttämättä täyty pitkien poissaolojen ajalta.

"Unohtaminen ja erehdykset ovat inhimillisiä virheitä, joita voidaan ehkäistä suunnitelmallisella valmistautumisella. Vastuuta ei voi jättää vain yksilön omalle vastuulle", toteaa Suomen lentäjäliitto FPA tiedotteessaan.

Kansainvälisen lentäjäliitto IFALPA:n mukaan paluukoulutuksen tarve on yksilöllistä. Kokenut lentokapteeni ei välttämättä tarvitse niin laajaa koulutuspakettia kuin vasta lentämisen aloittanut perämies. Myös lentotauon pituudella on vaikutusta tarvittavan paluukoulutuksen sisältöön ja määrään. Lentoyhtiöillä on käytettävissä rajallinen simulaattorikapasiteetti ja niiden koulutusosastoihin voi kohdistua kova paine.

IFALPA:n mukaan koulutus tulisi antaa miehistölle, jossa paikalla ovat kapteeni ja perämies.  Paluukoulutuksen antajan tulisi olla myös lentäjä ja lentokouluttaja. Tarvittavan simulaattorikoulutuksen tulisi sisältää myös käsin lentämistä useissa eri tilanteissa. Lisäksi lentäjien tulisi lentää aluksi kouluttajien kanssa ennen siirtymistä normaaliin reittioperointiin.

"Toimintakulttuurilla ja välittämisellä rakennetaan pitkäjänteinen ja kestävä lentoturvallisuusympäristö. Lentäjille tulisi valmistella tukimateriaali korostamaan muutoksia poikkuestilanteessa sekä mahdollisuuksien mukaan tarjota esimerkiksi vapaaehtoista simulaattoritoimintaa ja varmistaa myös miehistökombinaatioissa viime aikainen kokemus", täsmentää Suomen lentäjäliitto tiedotteessaan.