Ilmailuliitto vastustaa ilmailuharrastusta haittaavien korkeusrajojen laskua Nummelassa ja Hyvinkäällä

Purjelentopäivä_kuva_PekkaYlipaavalniemiSuomen Ilmailuliitto vastustaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille antamassaan lausunnossa harrasteilmailua merkittävästi haittaavien korkeusrajojen alentamista Nummelassa ja Hyvinkäällä. Ilmailuliitto katsoo, etteivät kaikki Suomen ilmatilanhallintakäsikirjan (ASM) päivitykseen esitetyt muutokset ole harrasteilmailulle myönteisiä.

 Helsinki-Vantaan lentokentän lähestymismenetelmien suojaaminen iltapäivän ruuhkatuntien aikana aiheuttaisi toteutuessaan merkittävää haittaa harrasteilmailulle, erityisesti purjelento- ja liidintoiminnalle.

Ilmailuliiton näkemyksen mukaan Helsinki-Vantaan menetelmissä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaatisivat esitetyn kaltaisia radikaaleja toimenpiteitä. Ilmailuliitto ei siten hyväksy ASM-käsikirjan päivityksessä purjelennon D-alueille asetettavia korkeusrajoituksia.

 Haitat kohdistuvat SIL:n lausunnon mukaan kahteen Helsinki-Vantaan lähestysmisalueen (EFHK TMA) alapuolella olevaan lentopaikkaan pari tunnin ajan niinä iltapäivinä, jolloin lähestymisiä tehdään Helsinki-Vantaan rinnakkaiskiitoteille samanaikaisesti. Lausunnolla olevassa luonnoksessa esitetään alennettuja korkeusrajoja Nummelan ja Hyvinkään vaara-alueilla.

 Esitetyt ruuhkatuntien rajoitukset osuvat kesäkaudella purjelento- ja liidinlajien parhaaseen lentoaikaan, iltapäivään. Nummelan lentokeskus on aktiivinen purjelentokeskus. Hyvinkään lentopaikalla harrastetaan purjelennon lisäksi aktiivisesti liidin- ja taitolentotoimintaa.

 Mainittujen lajien osalta esitetyt korkeusrajoitukset rajoittavat ja haittaavat merkittävästi lentotoimintaa Nummelan ja Hyvinkään lentopaikoilla. Lisäksi D-alueiden matalat ylärajat muodostavat lentoturvallisuusriskin, koska ne lisäävät maastolaskuriskiä.

 Edellinen, vuoden 2014, ilmatilauudistus toteutettiin erityisesti nykyisten liikennevirtojen, menetelmien ja ilmatilarakenteiden mukaisesti, mutta myös harrasteilmailun tarpeita huomioiden.

Esityksessä on myös harrasteilmailua helpottavia muutoksia, kuten ilmatilavarausten joustavampi teko.


Ratkaisua haetaan yhteistyössä

 Ilmailuliitto on ollut valmisteluvaiheessa yhteydessä sekä lennonvarmistuspalvelun tarjoajaan sekä muutokset hyväksyvään Trafiin. Ilmailuliiton edustajat ovat tavanneet Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohdon. Tapaaminen oli hyvin ratkaisuhakuinen ja myönteinen.

Yhdessä todettiin, että pysyvän ratkaisun löytäminen molempien osapuolten toimintaedellytysten turvaamiseksi vaatii useamman eri keinon käyttämistä, kuten korkeusrajoitusten, D-alueiden sekä Helsinki-Vantaan tuloreittien tarkastelua.

 Ilmailuliitto on ollut yhteydessä myös Nummelan ja Hyvinkään toimijoihin, jotta he tarkentavat alueiden varauskäytäntöjä tarpeettomien varausten välttämiseksi. Tämän lisäksi sovittiin, että selvitetään vaara-alueiden uudelleen muotoilua. 

Ilmailuliitto ja Helsinki-Vantaan lennonjohtoyksikkö laativat yhdessä esityksen uusiksi D-alueiksi toukokuussa.