Ilmatieteen laitoksen johtajaksi palannut Petteri Taalas määrättiin Suomen pysyväksi edustajaksi WMO:hon

PetteriTaalasIlmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas määrättiin valtioneuvoston päätöksellä esityksen mukaisesti toimimaan Suomen pysyvänä edustajana Maailman ilmatieteen järjestö WMO:ssa 1. helmikuuta 2024 lukien. Taalas palasi Ilmatieteen laitoksen johtoon 1. tammikuuta 2024 WMO:n pääsihteerin tehtävistä.

Petteri Taalas toimi WMO:n pääsihteerinä vuosina 2016–2023 eli kahden nelivuotisen kauden ajan. Taalaksen virkavapaan aikana Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana toimi filosofian tohtori Juhani Damski 1.1.2020 lukien 31.12.2023 saakka.

”Ilmatieteen laitos on kansainvälisesti korkeatasoinen monialainen laitos, joka tuottaa palveluja ja tutkimustietoa suomalaiselle yhteiskunnalle laajasti. Laadukkaiden palvelujen avulla voidaan varmistaa yhteiskunnan toimivuus myös haastavissa sääoloissa. Ilmatieteen laitos on haluttu kumppani kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimusohjelmissa, missä tuotetaan tietoa julkisen ja yksityisen sektorin päätöksenteon tueksi. Olen iloinen voidessani palata Ilmatieteen laitoksen johtoon, mihin voin tuoda kansainvälistä kokemusta ja verkostoja aiemman WMO:n pääsihteeriyteni kautta”, sanoi Taalas palatessaan Ilmatieteen laitoksen johtoon 1. tammikuuta 2024.

Nyt Taalas nimettiin jälleen tehtäviin WMO:ssa, sillä valtioneuvosto nimitti 25. tammikuuta 2024 Petteri Taalaksen Suomen pysyväksi edustajaksi WMO:ssa.

Suomi on ollut Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) jäsen sen perustamisesta, vuodesta 1950 lähtien. Suomella on pysyvä edustaja WMO:ssa ja sen yleisasetuksen 5. säännön mukaan järjestön jokaisen jäsenvaltion on kirjallisesti ilmoitettava pääsihteerille pysyvä edustajansa, jonka tulisi olla ilmatieteen tai hydrometeorologian palvelun johtaja.

WMO on YK:n alainen erityisjärjestö, johon kuuluu 193 jäsenmaata ja territoriota. WMO:n ensisijaisena tarkoituksena on huolehtia jäsenvaltioiden teknisistä ja materiaalisista mahdollisuuksista hoitaa WMO:n viranomaisvelvoitteena oleva sääpalvelu ja siihen liittyvä varoitustoiminta.


Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa yleisen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja. Ilmatieteen laitos vastaa myös lentosääpalveluista.

Suomen Ilmatieteen laitos on perustettu vuonna 1838 ja nykyisen nimensä se sai vuonna 1968.

Lue myös: