Ilmatilauudistuksen tavoitteena entistä tehokkaampi lentoliikenne

Finavia_Luojus_Raine_1Suomessa otetaan käyttöön uudistettu ilmatila torstaina 13. marraskuuta. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa ja optimoida lentoliikennettä. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa ja optimoida lentoliikennettä. Ilmatilauudistuksen käyttöönoton yhteydessä lentoliikenteessä voi esiintyä ruuhka-aikoina pieniä viiveitä ensimmäisen viikon aikana.

Käytännössä uudistuksessa on kyse siitä, että ilmatilan rakenteet ja lentoreittien linjaukset muuttuvat. Taustalla on eurooppalaisen yhtenäisen ilmatilan rakentaminen, minkä seurauksena Pohjoisen Euroopan alueen eri maiden ilmatilojen yhteensopivuutta parannetaan.

Ilmatilauudistuksen käyttöönoton jälkeisinä päivinä lentomatkustajien on syytä varautua pieniin viiveisiin lentoliikenteessä. Tämä johtuu siitä, että uudistuksen sujuvan läpiviennin varmistamiseksi lentoliikenteen ruuhkapiikkejä aamuisin ja iltapäivisin tasoitetaan. Matkustajien kannattaa seurata oman lentoyhtiönsä tiedottamista. Lentojen aikataulutietoja voi tarkistaa myös Finavian verkkosivuilta.

”Uudistus parantaa ilmatilan ja lentoliikenteen ympäristötehokkuutta, sillä reitit lyhenevät. Tämä vähentää päästöjä ja polttoaineen kulutusta. Lisäksi lentoreittien suoristaminen lyhentää joiltakin osin lentoaikoja. Eri maiden ilmatiloja yhteensovittamalla pyrimme tehostamaan lentojen johtamista Euroopassa, jossa ilmatilanhallinta maksaa tuplasti enemmän kuin Yhdysvalloissa", Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja Raine Luojus toteaa.

"Kyse on lentoliikenteen kilpailukyvyn tukemisesta ja lopulta siitä, millä lipun hinnoilla lentokoneet matkustajia kuljettavat”.

ATC_HEL_tyopiste_1Ilmatilauudistus parantaa lentojen suunnittelua ja toteutusta, sekä mahdollistaa vuoden kuluttua tulevan vapaan reitityksen, FRA (Free Route Airspace), ilmatilan. Lentoyhtiöt voivat sen jälkeen esimerkiksi entistä paremmin optimoida koneeseen tankattavan polttoaineen määrän.

Lennon aikana yhtiöt voivat luottaa siihen, että koneet lentävät kulloinkin järkevintä reittiä ja optimaalisella lentokorkeudella. Ilmatilauudistuksella ei ole kuitenkaan ole vaikutusta lentoasemien saapuvien ja lähtevien lentojen reitteihin.

”Suomessa ilmatila on jo aiemmin ollut moneen maahan verrattuna tehokas. Toimintatapojen yhtenäistäminen eri maiden välillä auttaa meitä kuitenkin saavuttamaan hyötyjä Pohjois-Euroopan tasolla. Ilmatilauudistus antaa mahdollisuuden toteuttaa lentoliikenteen vapaan reitityksen periaatetta, joka otetaan käyttöön Pohjoismaissa ja Baltiassa 2015”, Luojus sanoo.


Edellinen uudistus 15 vuotta sitten

uomen ilmatila uudistui edellisen kerran noin 15 vuotta sitten, joten vanha rakenne oli jo tulossa elinkaarensa päähän. Liikennevirrat ovat muuttuneet 2000-luvun alusta oleellisesti ja yleiseurooppalaiset Single Europen Sky -säädökset asettavat omat vaatimuksena ilmatilan käytölle.

Ilma_tma_muutoksetIlmatilauudistuksessa Finavian rooli lennonvarmistuspalveluiden tuottajana on ollut esittää ilmatilalle rakenteet. Rakenteiden vaikuttajina ovat olleet Puolustusvoimauudistuksen tuoma ilmaliikenteen virtojen muutos, käyttöönotettavat yleiseurooppalaiset lentosäännöt, tulevan FRA-ilmatilan vaatimukset, tuulivoiman tarpeiden huomioiminen ja ilma-alusten navigaatiostrategian jalkauttaminen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on puolestaan laatinut ilmatilan käytön pelisäännöt ja hyväksynyt esitykset, joiden puitteissa ilmatilassa toimitaan. Myös puolustusvoimat ja Suomen Ilmailuliitto ovat olleet tiiviisti mukana yhteistyössä. Uudistuksen valmistelussa on käyty tiivistä keskustelua myös lentoyhtiöiden kanssa.

”Tämä on ollut meille ja muilla valmistelussa mukana olleille iso ponnistus, jonka valmistelu on vienyt vuosia. Siksi olemme tyytyväisiä, kun saamme uudistuksen nyt käyttöön ja parantamaan suomalaisen lentoliikenteen kilpailukykyä”, Luojus sanoo.

”Kaupallisen lentoliikenteen lisäksi ilmatilauudistus tulee parantamaan yleisilmailun toimintaedellytyksiä Suomessa, kun uudistus vapauttaa ilmatilaa yleisilmailijoiden käyttöön. Yleisilmailijoiden onkin tärkeää perehtyä uudistukseen huolellisesti”, Luojus jatkaa.

Tavalliseen lentomatkustajaan uudistus ei käyttöönottovaiheen jälkeen vaikuta, mutta määräysten yhdenmukaistaminen muiden Euroopan maiden kanssa parantaa erikoistilanteiden hallintaa. Tällainen oli esimerkiksi vuonna 2010 sattunut tuhkakriisi.

Lue myös artikkelimme ilmatilauudistuksesta:

Artikkeli: Ilmarissa on iso P ja pehmeä D - Suomen ilmatila uudistuu 13.11.2014