Jouko Karvinen odotetusti Finnairin hallituksen johtoon - Colm Barrington varapuheenjohtajaksi

Finnair_AGM_2017cFinnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 16. maaliskuuta Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa. Puheenjohtajan paikalta väistyvä Heinemann totesi Finnairin kasvun vauhdittavan myös Suomen kasvua. Hallituksen puheenjohtajaksi nousee Jouko Karvinen ja varapuheenjohtajaksi valittiin uutena hallitukseen tullut Colm Barrington.

 "Viime vuosi oli monessa mielessä hyvä globaalille lentoliikenteelle ja myös Finnairille, totesi Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann avatessaan vuoden 2016 yhtiökokouksen.

Finnair_Heinemann_1"Globaali lentoliikenne kasvoi 6,3 prosenttia vuonna 2016, siis tuplasti nopeammin kuin globaali BKT:n kasvu. Finnair puolestaan saavutti vuoden viimeisellä neljänneksellä yhdeksännen perättäisen tulosparannuksen. Mutta taloudellisessa suorituksessamme on vielä parantamisen varaa".

"Finnair toteuttaa kiihdytetyn kasvun strategiaa, jonka avulla voidaan suojella ja edelleen kehittää erityisesti sen Euroopan ja Aasian yhdistäviä hubitoimintoja, jotka ovat yhtiön arvokkain kilpailuetu. Kasvustrategian toteutus näkyy Finnairissa monella tavalla: kasvatamme laivaston kokoa, lisäämme uusia reittejä ja lennämme useampia vuoroja joihinkin vanhoihin kohteisiin, tuomme markkinoille uusia palveluita, digiprojektimme etenevät. Tämän ansiosta rekrytoimme Suomessa uusia työntekijöitä, kuten kaksi vuotta sitten lupasimme. Itse asiassa jopa hieman nopeammin, kuin tuolloin arvelimme", totesi Heinemann.

Finnair_AGM_2017bHänen mukaansa kasvu tuo haasteita myös Finnairin kumppaneille.

"Koko matkaketjusta tulee joustavampi, palveluorientoituneempi ja tuottavampi. On monia alueita, joilla voisimme tehdä työtä yhdessä paremmin, mikäli Suomi haluaa menestyä ja kasvaa lentohubina".

"Toinen tärkeä asia on valmistautumisemme eurooppalaisen lentoliikenteen konsolidaatioon. Kun konsolidaatio etenee Pohjois-Eurooppaan, meillä ei ole tapaa eikä kykyä osallistua siihen tavalla, joka olisi hyväksi niin Suomelle kuin Suomen elinkeinoelämällekin. Todellinen vaara on, että tuollaisessa tilanteessa marginalisoidumme kovenevassa kilpailussa. Se ei olisi Finnairin, eikä sen osakkeenomistajien, edun mukaista".

AWF_Finnair_pallo_1"Uskon vakaasti, että Suomen hallituksen tulisi harkita sellaisen option luomista, että Finnairin omistusrakennetta voitaisiin muuttaa, ja siten varautua välttämään Finnairin marginalisoitumisen uhka. Yhtä tärkeää on myös se, että Finnairille annetaan mahdollisuus edistää Suomen kasvua – kenties jopa saada aikaan kiihdytettyä kansallista kasvua", päätti Heinemann.

Heinemann totesi esityksessään myös, että Helsinki-Vantaan terminaalin ruuhkaisuus vaikuttaa toiminnan sujuvuuteen. Esillä olivat lähtöportit 23-25, jotka ruuhkautuvat alueella olevien kahvilajärjestelyjen seurauksena.


Vauramo: Finnair on uusiutuva kasvuyritys


Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo kävi katsauksessaan läpi Finnairin strategisia virstanpylväitä

Finnair_AGM_2017f"Vuonna 1983 tehty suora lento Tokioon vaati erityistä rohkeutta ja ennakkoluulottomutta. Silloin tehtiin päätös, jonka johdosta Finnair on nyt kokoaan isompi. Ilman tuota päätöstä emme olisi täällä tänään".

"Viimeiset 10 vuotta ovat olleet Finnairille murroksen ja muuntautumisen aikaa. Olemme uusiutuneet uutta vaihetta varten. Vuonna 2015 otimme ensi askeleet, ja vuosi 2016 oli jo kasvun vuosi. Nyt kiihdytämme kasvua".

"Olemme jo kiihdyttäneet vauhtia. Vuonna 2011 asetimme tavoitteeksi kaksinkertaistaa Aasian liikenteen vuoteen 2020 mennessä, ja kiihdytetyillä kasvusuunnitelmillamme saavuttanemme tavoitteen jo ensi vuoden loppuun mennessä".

"Tiivistän kasvutavoitteemme puoleen miljardiin euroon. Tavoitteemme on lisätä liikevaihtoamme tällä summalla 2017–2019. Tämä muutos vaatii lisää kapasiteettiä ja asiakkaille mahdollisuuksia lisätä matkustustaan ja käyttää heille sopivia lisäpalveluita. Digitalisaatiolla tavoittelemme uutta harppausta: uutta liikevaihtoa, parempaa asiakaskokemusta sekä sisäistä tuottavuutta".

"Strategiamme tähtää myös asiakaskokemuksen ja operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Olen oppinut neljänä Finnair-vuotenani, kuinka suuri merkitys henkilöstöllä on palveluyrityksessä. Olemme oivaltaneet, että kuuntelemalla ja henkilöstöön panostamalla luomme yhteistyön kulttuurin, jolla koko organisaatio voi luoda erinomaista asiakaskokemusta".

Finnair_AGM_2017aLopuksi Vauramo käsitteli Suomen ja Finnairin läheistä yhteyttä.

"Matkailulla ja lentoliikenteellä on iso rooli Suomessa. Finnairin kasvu tekee hyvää myös Suomelle. Turismi kasvaa nyt Suomessa, mutta se vaatii kaikilta toimijoilta rohkeaa asennetta. Suomen pitää nyt ottaa rooli pohjoisen ykköskohteena. Me Finnairissa olemme tähän tavoitteeseen vahvasti sitoutuneita", lopetti Vauramo.

 

Uusi hallitus aloittaa kautensa

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Finnair_Jouko_KarvinenYhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.4.2017

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen ja vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7). Maija-Liisa Friman, Jussi Itävuori, Jouko Karvinen ja Jaana Tuominen valittiin hallitukseen uudelleen ja Colm Barrington, Mengmeng Du ja Jonas Mårtenson valittiin hallitukseen uusina jäseninä.

Mengmeng_Du_SkandiaHallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jouko Karvisen.

Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista, jotka ovat puheenjohtajalle 61 200 euroa, varapuheenjohtajalle 32 400 euroa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajille 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista kokouspalkkiota maksetaan 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

 

Karvisen varamieheksi nousee uutena hallitukseen tullut Barrington

Colm_Barrington_Hibernia_reitFinnair Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan Colm Barringtonin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Barringtonilla on yli 40 vuoden kokemus lentoliikenteestä muun muassa irlantilaisesta Aer Lingusista. Hän jättäytyi hiljattain Aer Lingusin hallituksen puheenjohtajan tehtävästä International Airlines Consolidated Groupin (IAG) ostettua yhtiön.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Maija-Liisa Friman ja muiksi jäseniksi Colm Barrington ja Mengmeng Du.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jussi Itävuori ja muiksi jäseniksi Jonas Mårtenson ja Jaana Tuominen.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Lue myös: