Kansainvälinen lennonjohtajien päivä tekee ammattia tunnetuksi - IFATCA jo 55 vuotta

EFHK_APP_3Lennonjohtajien kattojärjestö IFATCA ja sen jäsenjärjestöt juhlistavat kansainvälistä lennonjohtajien päivää perinteisesti 20. lokakuuta. Jäsenjärjestöt tekevät erityisesti lennonjohtajien päivänä monille tuntematonta ammattiaan tunnetuksi. Kuluvan vuoden päivä on samalla IFATCA:n 55-vuotisjuhlapäivä.

Kansainvälistä lennonjohtajien päivää ovat muistaneet monet ilmailualan toimijat kuten mm. kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO ja Ruotsin LFV. Ne liittyvät laajaan joukkoon, jotka tunnustavat lennonjohtajien roolin ja pyrkimykset pitämään taivaan turvallisena ja tehokkaana.

IFATCA_ATCO_DAY_2016Lennonjohtaja antaa ilmaliikenteelle lennonjohtopalvelua estääkseen yhteentörmäykset ilma-alusten välillä sekä liikennealueella olevien esteiden ja ilma-alusten välillä. Toimenkuvaan kuuluu myös ilmaliikenteen jouduttaminen ja järjestyksen ylläpitäminen sen kulussa.

Lennonjohtajalla on mahdollisuus peruskoulutuksen jälkeen erikoistua esim. lähi-, lähestymis-, alue-, lähestymisaluetutka- tai aluetutkalennonjohtajaksi.

Lennonjohtajien päivää vietetään 20. lokakuuta, joka on sama päivämäärä kuin IFATCA perustettiin vuonna 1961. Nykyisin jäsenistöön kuuluu jo 137 jäsenjärjestöä ja yli 50 000 lennonjohtajaa.

 Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY on IFATCA:n perustajajäsen. SLJY:llä on noin 300 jäsentä ja määrä on noin 90 prosenttia kaikista suomalaisista lennonjohtajista.