Kapasiteetin kasvattaminen laski hieman Finnairin kaukoliikennekoneiden käyttöastetta

A330_tail_closeFinnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi toukokuussa 12,5 prosenttia  ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 9,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kapasiteetin lisäyksen myötä matkustajakäyttöaste laski 2,1 prosenttiyksikköä ja oli 72,9 prosenttia.

Yhtiön Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi toukokuussa 12,1 prosenttia erityisesti Fukuokan ja Guanzhoun reittiavausten myötä ja liikenne kasvoi 6,2 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi toukokuussa liikennöityjen Miamin ja Chicagon reittien myötä peräti 116,7 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 83,7 prosenttia.

Kaukoliikenteen käyttöasteet laskivat uusien reittien tuoman voimakkaan kapasiteetin kasvun myötä. Uusien reittien käyttöasteet ovat liikennekauden alkuvaiheessa tavallisesti alhaisia. 

Finnairin Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 3,2 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 4,4 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 3,8 prosenttia ja liikenne 6,0 prosenttia.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi toukokuussa 13,8 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 21,3 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Täsmällisyys oli toukokuussa kunnossa ja Finnairin lennoista 91,9 prosenttia (91,0) saapui aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2016

  toukokuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 923,1 6,6 4 271,4 7,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 976,2 12,5 13 677,6 6,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 169,3 9,4 10 507,1 5,7
Matkustajakäyttöaste % 72,9 -2,1 p 76,8 -0,5 p
Rahti ja posti tn 12 441,6 20,8 58 143,4 14,1
Tarjotut tonnikilometrit 442,5 15,1 2 012,3 6,8
Myydyt tonnikilometrit 267,8 12,2 1 289,2 8,1
Kokonaiskäyttöaste % 60,5 -1,6 p 64,1 0,7 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 593,9 5,7 2 505,9 5,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 180,8 3,2 5 215,3 3,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 896,8 4,4 3 914,1 2,9
Matkustajakäyttöaste % 75,9 0,9 p 75,0 -0,3 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 26,0 71,2 111,6 21,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 251,9 116,7 1 047,6 28,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 184,8 83,7 814,9 25,0
Matkustajakäyttöaste % 73,4 -13,2 p 77,8 -2,4 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 134,4 5,5 698,2 3,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 421,2 12,1 6 690,4 4,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 010,7 6,2 5 277,5 4,2
Matkustajakäyttöaste % 71,1 -4,0 p 78,9 -0,4 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 168,9 4,7 955,8 17,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 122,3 3,8 724,3 17,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 77,1 6,0 500,7 17,1
Matkustajakäyttöaste % 63,0 1,3 p 69,1 -0,3 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 036,5 21,7 50 651,6 13,9
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 379,0 33,3 10 083,8 17,5
- Pohjois-Amerikan   rahtiliikenne tn 836,9 67,4 3 555,8 12,5
- Asian rahtiliikenne tn 7 672,4 15,5 36 251,2 13,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 148,2 9,3 760,7 8,4
Rahtilento tn** 1 405,1 13,7 7 491,8 15,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 441,6 20,8 58 143,4 14,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 130,0 13,5 597,6 6,6
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 73,8 20,4 349,4 15,3
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 121,8 13,8 557,8 6,8
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 67,4 21,3 311,4 14,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 56,8 3,2 p 58,5 4,4 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 40,0 -4,1 p 42,0 -0,5 p
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 59,8 4,9 p 60,0 4,9 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  55,3 3,5 p 55,8 3,7 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä