Kuljetusaloilla yhteisiä huolenaiheita - ammattiliitot tiivistävät keskinäistä yhteistyötä

Lineup_jono_1Kuljetusalan liitot kertovat tiivistäneensä yhteistyötä tukeakseen neuvottelutoimia, sillä työnantajapuoli vaikuttaa pyrkivän yksipuoliseeen työehtojen muuttamiseen alan työpaikoilla. Keskeisten kuljetusalan ammattiliittojen joukossa ovat kokoontuneet mm. Ilmailualan Unioni (IAU), Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ry (SLL), Suomen Lentäjäliitto ry (FPA), Norran liikennelentäjiä edustava FAPA ry sekä suomalaisia lennonjohtajia edustava Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ry.

Kuljetusalan ammattiliitot ovat muodostaneet yhteisen tilannekuvan työmarkkinatilanteesta, jonka mukaan työnantajapuoli pyrkii koronaviruspandemian aikana heikentämään työehtoja kaikilla toimialoilla.

"Vaatimukset ovat kautta linjan olleet kovia ja perusteluina on käytetty muuttuvaa kilpailukenttää sekä ja verhottuja uhkauksia esimerkiksi ulkoistamisista", toteavat kuljetusalan ammattiliitot yhteisesti.

Työntekijät ovat olleet koronaviruskriisin aikana eri aloilla laajasti lomautettuina eikä irtisanomisiltakaan ole vältytty. Suomen kansallinen lomautusjärjestelmä antaa kuljetusalan liittojen näkemyksen mukaan sellaisenaan mahdollisuuden yrityksille saavuttaa välittömiä kustannussäästöjä. Lisäksi valtio on tukenut yrityksiä monella alalla koronakriisistä selviämiseksi.

“Suomen tulee pitää kiinni työpaikoista kuljetusalalla ja tarvitsemme kilpailukykyä myös jatkossa. Kilpailukykyä ei kuitenkaan tule tehdä työehtojen kustannuksella, vaan molempien osapuolien näkökulmat huomioivalla sopimisella. Samalla työnantajilta tulee voida vaatia sosiaalista vastuullisuutta. Korona on mitä suurimmissa määrin työntekijöiden ja työpaikkojen kriisi", sanoo Suomen Liikennelentäjäliiton puheenjohtaja Pekka Erkama.

Kuljetusalan työntekijöitä edustavien ammattiliittojen mukaan yritykset pyrkivät lomautusmahdollisuuksista sekä saamistaan tukipaketeista huolimatta etsimään työehtosopimuksista pitkäaikaisia kustannussäästöjä nopeutetulla tahdilla. Liittojen mukaan normaalisti molempien osapuolien näkemykset huomiovat ratkaisut pyritään tällä hetkellä viemään läpi yksipuolisilla ilmoituksilla.

"Työnantajat ovat hakeneet niin sanottujen työprosessien muutoksien varjolla säästöjä työehtosopimuksien rajoja koetellen, siirtäen samalla aikaisemmin työajalla suoritettuja työtehtäviä työntekijöiden omalla vapaa-ajalla suoritettavaksi", toteavat ammattiliitot tiedotteessaan.

Työnantajien ajamat tavoitteet työehtosopimusten heikentämiseksi ovat ammattiliittojen mukaan myös vahvasti ristiriidassa nykyisten työssäjaksamisongelmien kanssa.

SLJY_logo_1”Ihmisiä ei yrityksissä kohdella yhdenvertaisesti ja se korostuu tässä kriisin hoidossa. Lomautuksia ei jaeta tasaisesti ammattiryhmien sisällä ja se aiheuttaa henkistä kuormitusta ja pahoinvointia", avaa Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY:n pääluottamusmies Katariina Syväys tilannetta.

”Työnantajien puheet työssäjaksamisen edistämisestä ovat vahvasti ristiriidassa tekojen kanssa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tulisi huomioida entistä vahvemmin myös työehtosopimus pöydissä", toteaa puolestaan Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt.

Työehtojen heikennykset nähdään mahdollisena turvallisuusriskinä, mikäli kriittistä turvallisuustyötä tekevät ihmiset eivät enää palaudu raskaan vuorotyön vaikutuksista ja työntekoa tehostetaan pelkästään kustannussäästöjä jahdaten.

FPA_logo_1"Suomen tulee vaalia kuljetusalantyöpaikkoja, jossa kilpailukenttä on monella tasolla globaali. Samalla Suomen tulee pitää kiinni samoista pelisäännöistä, jotta kuljetusalalla ei pääse pesiytymään esimerkiksi epätyypilliset työsuhteet ja näennäisyrittäjyys. Ammattiliittojen välinen yhteydenpito on tässä tiedonvaihdon osalta keskiössä, kuten myös yhteistyö viranomaisten kanssa", kertoo Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja Akseli Meskanen.


Tiivistyvä yhteistyö tukee kuljetusalojen neuvottelutoimintaa

Koventuneen ilmapiirin johdosta kuljetusalojen ammattiliitot tiivistävät yhteistyötä, tukien siten kuljetusalojen neuvottelutoimintaa. Kuljetusalojen monella ammattiliitolla on samoja neuvotteluosapuolia työehtosopimuspöydissä.

”Tarvitsemme laajempaa yhteistyötä ammattiliittojen keskuudessa työnantajapuolen ajaman pirstaloitumisen sijasta. Työantajapuoli ajaa käytännössä samoja heikennyksiä kaikille aloille. Se mikä tänään on kaverin pöydässä, on huomenna omassa pöydässä", toteaa Rautatiealan Unioni RAUn puheenjohtaja Tero Palomäki.

Työnantajapuolen nähdään ammattiliittojen mukaan vaativan julkisuudessa paikallisen sopimisen lisäämistä, mutta toimivan samalla erittäin koordinoidusti oman neuvottelutoimintansa ohjaamisessa. Tämä herättää liittojen mukaan kysymyksiä todellisista tavoitteista.

Ammattiliittojen tapaamisissa ovat olleet edustettuina kuljetusalan keskeiset ammattiliitot: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Rautatiealan unioni RAU ry, Raideammattilaiset JHL ry, Ilmailualan Unioni IAU ry, Finnairin liikennelentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto ry, Suomen Lentäjäliitto ry, Norran liikennelentäjiä edustava FAPA ry ja Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY ry.

Lue myös: