Lääkärihelikopteritoiminta laajenee - Suomen Ilmailuopisto jatkokouluttaa lentäjiä HEMS-toimintaan

Finhemms_ohjaaja(päivittynyt 18.52) FinnHEMSin lääkärihelikopteritoiminta laajenee lähivuosina kahteen uuteen tukikohtaan, joka tarkoittaa lisähelikoptereita sekä lisärekrytointeja miehistöjen osalta. FinnHEMSin ja muiden HEMS-toimijoiden tarpeisiin haetaan nyt valmiita helikopterilentäjiä, jotka jatkokoulutetaan HEMS-lentäjiksi Suomen Ilmailuopistolla.

FinnHEMSillä on nykyisin oma lentotoimintalupa ja kalusto sekä henkilöstö kolmeen tukikohtaan Helsinki-Vantaalle, Turkuun ja Tampereelle. Pohjoisen tukikohtien eli Kuopion, Oulun ja Rovaniemen osalta lentopalvelua tarjoaa Babcock Scandinavian AirAmbulance Ab. 

Lähivuosina on määrä avata kaksi uutta tukikohtaa, jotka sijoittuvat Seinäjoelle ja Kouvolaan tai Lappeenrantaan. Uudet tukikohdat tarkoittavat myös 2-3 uuden helikopterin hankintaa sekä lentäjä- että lääkäritoiminnan resurssien kasvattamista rekrytoinnilla.

"Fyysisen tukikohdan rakentamisen lisäksi edessä on lisäksi lääkäritoiminnan käynnistäminen, joka tarkoittaa myös uusia rekrytointi- ja koulutusprosesseja", totesi FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen Lentoposti.fi:lle marraskuun alussa.

Kokonaisuudessa FinnHEMSin lähivuosien tarpeena on palkata vähintään 12 uutta ohjaaja uusien tukikohtien avaamista varten. Nyt siis haetaan myös lentäjiä ja Suomen Ilmailuopiston kanssa käynnistettävä helikopterilentäjien jatkokoulutuspolku toimii yhtenä ratkaisuna.

FH_ohjaamo"Nyt toteutettava koulutus tarjoaa selkeän – vaikkakaan ei ainoan – väylän merkitykselliseen lääkärihelikopterilentäjän työhön. Koulutus antaa hyvät valmiudet hakea HEMS-lentäjän tehtävään", sanoo FinnHEMSin lentotoimintayksikön päällikkö Ari Pellinen.

 Suomen Ilmailuopistolla toteutettava helikopterilentäjille suunnatun koulutuksen tavoitteena on antaa jatkokoulutettaville ohjaajille lääkärihelikopteri- eli HEMS-toiminnassa tarvittava osaaminen. Ilmailuopistolla on käytössä Eurocopter EASA-FSTD EC135 FNPT II/MCC/FTD-3 harjoituslaite.

Koulutusohjelmaan tavoitellaan kokeneita lentäjiä, joten lentolupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijoilta edellytetään vähintään 500 tuntia helikopterilentokokemusta. Vaatimuksena on siis voimassaoleva CPL(H) tai vastaava sotilaslentäjäkoulutus ja voimassa oleva Medical 1 tai vastaava sotilaspuolen todistus.

FH_pilotti_2"Toivomme, että siviilipuolen helikopterilentäjien lisäksi myös valtion kouluttamat, varhain eläköityvät sotilaslentäjät kiinnostuisivat tästä koulutuksesta", jatkaa Pellinen.

FinnHEMSillä on lähitulevaisuudessa tarve uusille ohjaajille ja Suomen Ilmailuopisto kouluttaa helikopterilentäjiä, joilla on aikanaan mahdollisuus hakea FinnHEMSille, kun työpaikkahaku uusiin tukikohtiin avautuu.

FinnHEMSin mukaan kokeneelle helikopterilentäjälle työ lääkärihelikopterialalla voi tuoda uuden, mielenkiintoisen ulottuvuuden uralle. Yhtiö korostaa HEMS-lentäjien pitävän työnsä merkityksellistä ja yhteiskunnallista luonnetta tärkeänä. 

HEMS-toiminta on tiimityötä, jossa lentäjältä edellytetään lentokokemuksen ja ammatillisen osaamisen lisäksi hyvää miehistöyhteistyötä eri ammattiryhmien kesken.

Finnhems_pilot_1Hakuaika on parhaillaan käynnissä ja päättyy 31.12.2020. Valinnat alkavat alkuvuodesta 2021.

Saatujen hakemusten perusteella valitaan osa hakijoista soveltuvuustesteihin, haastatteluun, jonka jälkeen tehdään valinnat. Ennen lopullista valintaa teetetään lisäksi turvallisuusselvitys.

Jatkokoulutukseen valituille helikopterilentäjille räätälöidään henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Koulutuksen aloitus tapahtuisi keväällä 2021. Kyseessä on maksuton koulutus, joka on sidoksissa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään valtionosuusrahoitukseen.

Päivitys kello 18.52: Tarkennettu otsikkoa ja lisätty kappale, jossa kerrotaan SIO:n koulutuksen avaavan mahdollisuuden hakea aikanaan työpaikkaa FinnHEMSillä.

 Lue myös: