Lentäjät huolestuivat ilmailualan työpaikoista - Eurooppalainen ilmailu on vaarassa epäterveen kilpailun vuoksi

Airbus_nosesLentäjät vaativat päättäjien huomiota Euroopan liikenneministerien neuvoston kokouksessa. Lentäjien mukaan Ilmailun työpaikat ovat vakavasti uhattuina koko Euroopassa. Reilua ja tasapuolista kilpailua peräänkuuluttava, eurooppalaisia lentäjiä edustava ECA ja Suomen Lentäjäliitto vaativat konkreettisia toimia reilun kilpailun palauttamiseksi Euroopan taivaalle.


ECA listaa tuoreessa julkaisussaan ilmailumarkkinoita häiritseviä tekijöitä, joista haastavampia ovat vahingolliset liiketoiminta- ja palkkausmallit. Yhä useammat lentoyhtiöt hakevat kilpailuetua alentamalla työvoimakustannuksia, veroja ja sosiaalimaksuja.

Lentäjiä pakotetaan yrittäjiksi, työsopimusten kanssa kikkaillaan ja säännöksiä haetaan sieltä, missä ne hyödyttävät kulurakennetta eniten. Mukavuuslippukäytäntö aiheuttaa suurta vahinkoa yhteiskunnallisella tasolla ja on uhka lentoturvallisuudelle. Eurooppalaisia ministereitä vaaditaan nyt kiinnittämään asiaan suurta huomiota ja priorisoimaan asia tulevissa kokouksissaan.

”Monien lentoyhtiöiden viime aikoina yleistynyt härski suhtautuminen työehtoihin on hyvin huolestuttavaa”, toteaa Sami Simonen, Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja.

FPA_Sami_Simonen”Lyhyellä tähtäimellä voi tuntua houkuttelevalta säästökonstilta rekisteröidä lentokone veroparatiisiin, sijoittaa miehistöt toiselle mantereelle tai edellyttää nuorten lentäjien maksavan lentokoneiden lentämisestä. Mutta nämä toimet rapauttavat eurooppalaisen työn, pienentävät EU-jäsenvaltioiden vero- ja sosiaalimaksukertymää ja vääristävät kilpailua huomattavasti. Silti moni yhtiö seuraa esimerkkiä, koska kilpailu on kovaa ja pärjätäkseen on leikattava kuluja samaan tapaan.”

”Monessa Aasian ja Lähi-idän maassa valtio tukee menestyviä lentoyhtiöitä, ja ilmailu on osa valtion kasvustrategiaa. Polttoaine on halpaa ja pääomaa riittää toiminnan pyörittämiseen. Toisaalta lainsäädäntö poikkeaa eurooppalaisesta, eikä yritystoiminnan läpinäkyvyys välttämättä ole tavallista. Eurooppalaiset yhtiöt eivät mitenkään voi kilpailla samalta viivalta näiden yhtiöiden kanssa, eikä toisaalta pidäkään”, täsmentää Sami Simonen.

”Täällä lentotoiminta voi olla kannattavaa vain, jos kilpailu pysyy reiluna ja tasapuolisena. Siksi me eurooppalaiset lentäjät esitämmekin EU:n komissiolle, parlamentille ja ministereille vaatimuksen ilmiön poiskitkemisestä Euroopan alueella ja reilun kilpailun nostamiseksi eurooppalaisen ilmailupolitiikan keskeiseksi tekijäksi.”

“Jotta suuntaus kohti epäreilua kilpailua saadaan pysäytettyä, tarvitaan konkreettisia toimia. Yhteistyön parantaminen sekä haitallisten liiketoimintamallien ja työehtosopimusten kiertämisen estäminen ovat näistä tärkeimmät. Kilpailu valtiorahoituksella toimivien lentoyhtiöiden kanssa pitää saada reiluksi”, summaa Simonen.

ECA: The Case for Fair Competition in Europe’s Aviation (PDD-tiedosto)