Miehittämättömille ilma-aluksille etsitään Hackathonissa käyttöä arktisessa väylänpidossa

tukes_phanton_tukesTunturi-Lapissa tehdään historiaa maalis-huhtikuun vaihteessa, kun kantatie 93:n varrella järjestetään tiettävästi maailman ensimmäinen miehittämättömiä ilma-aluksia arktisella alueella hyödyntävä innovaatiokilpailu. Tavoitteena on kerätä tietoa tieolosuhtesta.

Aurora Arctic Drone Hackathon pyrkii selvittämään, miten lennätettävän kuvaus- ja mittauslaitteiston avulla voidaan vaativissa olosuhteissa tuottaa tiestöä ja ajo-olosuhteita koskevaa tietoa autoilun ja tieinfrastruktuurin ylläpidon tueksi.

Viikonloppuna 31. maaliskuuta - 2. huhtikuuta Enontekiöllä järjestettävän tapahtuman taustalta löytyvät Enontekiön kunta, Liikennevirasto, Lapin ELY-keskus sekä älyliikenteen arktisen testausekosysteemin Auroran yli 50 jäsenen kumppaniverkosto.

Kilpailun käytännön toteutuksesta vastaa Ultrahack, joka on kansainvälinen innovaatioalusta sekä Hackathonien eli ohjelmistokehityskilpailujen järjestäjä.   

”Odotamme kilpailijoilta korkeatasoisia ja tosielämässä hyödynnettäviä ideoita ja toteutuksia. Testausekosysteemi Aurorassa kokeillaan automaattiajamisen lisäksi älykkään väyläomaisuuden eri hallinnan muotoja ja tekniikkaa”, sanoo hackathonin tuomaristoa johtava liikennevastuualueen johtaja Jaakko Ylinampa Lapin ELY-keskuksesta.

"Parhaimmillaan nyt syntyvät ideat tukevat suomalaisyritysten liiketoiminnan kehittämistä sekä vievät arktisen älyliikenteen kokeiluja eteenpäin."

Kilpailijoiden on selvitettävä erilaisissa haasteissa mm. tiemerkintöjen näkyvyyttä ja aurausvallien korkeuksia. Koealueena on 3,1 kilometrin osuus kantatie 93:sta.

Kilpailuun osallistuvat tiimit hyödyntävät alan uutta teknologiaa. Näitä ovat mm. laserkeilausta hyödyntävä LiDAR-kaukokartoituslaite (Light Detection and Ranging) sekä viimeisin kamera- ja UAV-teknologia (Unmanned Aerial Vehicle). T.T.

Lisätiedot kilpailusta sekä haasteiden tarkemmat kuvaukset: Ultrahack