NATO tunnisti Suomen SVY:n sotilasilmailun lentokelpoisuudesta vastaavaksi viranomaiseksi

Suomen Ilmavoimien tunnusNATO tunnisti Suomen ilmavoimien Sotilasilmailun viranomaisyksikön (SVY) sotilasilmailun lentokelpoisuudesta vastaavaksi viranomaiseksi. Vuoden 2022 alussa käynnistynyt prosessi johti joulukuussa 2022 sertifikaatin luovutukseen Suomen Ilmavoimille. SVY valvoo ja edistää sotilasilmailun turvallisuutta Suomessa.

Nato toteuttaa jäsen- ja kumppanimaiden sotilasilmailuviranomaisten tunnistamista NRP-prosessin (Nato Recognition Process) mukaisesti, joka perustuu Nato Airworthiness Policy -dokumenttiin.

Prosessi käynnistettiin vuoden 2022 alussa ja siihen sisältyi mittavaan kysymyssarjaan vastaaminen sekä Naton edustajien tekemä tarkastus Suomessa. Naton hyväksyntä toteutui 20. syyskuuta 2022 ja sertifikaatti luovutettiin 13. joulukuuta 2022 Nato Aviation Committee Head of Delegations -kokouksessa.

Naton suorittamalla sotilasilmailuviranomaisen tunnistamisella varmistetaan, että Nato-operaatioissa tai Naton jäsenmaiden kanssa toimivat ilma-alukset on hyväksynyt lentokelpoiseksi Naton tunnistama ilmailuviranomainen ja että ilma-alusten lentokelpoisuutta valvotaan sekä ylläpidetään asianmukaisesti Naton tunnustamien vaatimusten mukaisesti.

MLU_HN_2Sotilasilmailun viranomaisyksikkö valvoo ja edistää sotilasilmailun turvallisuutta. Sen tehtävät perustuvat ilmailulakiin, lakiin puolustusvoimista, lakiin sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja turvallisuustutkintalakiin.

Muun muassa sotilasilmailun lentotoiminnan turvallisuudesta, ilmatilanhallinnasta ja operatiivisesta lennonvarmistuksesta vastaava SVY toimii Tikkakoskella osana Ilmavoimien esikuntaa. MH