Nimitystoimikunta valmistelee uuden ehdotuksen Finnairin hallituksen kokoonpanoksi

Finnair_tailsFinnairin omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala on antanut Finnairin omistajaohjauksesta vastaavan finanssineuvos Jarmo Väisäsen tehtäväksi kutsua yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta nopeasti koolle ja valmistella uusi ehdotus hallituksen kokoonpanoksi Finnairin 28.3.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hautalan näkemys on, etteivät Finnairin johdon erityispalkkioista syksyllä 2009 päättäneet hallituksen jäsenet voi uskottavasti toimia Finnairin hallituksen jäseninä.

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat 1.11.2011 osakeomistusten perusteella Suomen valtion, Kuntien Eläkevakuutuksen ja Skagen Global Verdipapirfondin edustajat eli Jarmo Väisänen, Robin Backman ja Michael Gobitschek.

Finnair tiedottaa nimitystoimikunnan uudesta ehdotuksesta heti, kun nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksen Finnairin hallitukselle.