OTKES: Saab 340 ylitti kiitotien pysäytysvalorivin

otkesHelsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtui torstaina 29.12.2011 klo 14.40 vakava vaaratilanne, jossa rahtilennolla ollut RAF-AVIA -lentoyhtiön Saab 340 -kone kutsumerkiltään NEF025 rullasi kiitotielle. Samaan aikaan sitä lähestymässä oli laskuluvan saanut Golden Air -lentoyhtiön ATR 72 (BLF218). NEF025:ssä oli kaksi miehistön jäsentä. BLF218:ssa oli 67 matkustajaa ja 4 miehistön jäsentä. Tapauksesta on 26. maaliskuuta julkaistu tutkintaselostus.

RAF-Avia Saab 340Saab 340 (YL-RAG) rullasi lennonjohdon antaman selvityksen mukaisesti kohti kiitotien 22R odotuspaikkaa. Rullauksen aikana se otti virheellisesti yhteyttä lähestymislennonjohtoon. Koska NEF025 ei ollut ottanut yhteyttä kiitotien 22R liikenteestä vastaavan lähilennonjohtajan taajuudella, lennonjohtaja sytytti punaisen pysäytysvalorivin varmistaakseen, ettei kone rullaa kiitotielle laskeutuvan ATR:n eteen.

Hieman myöhemmin NEF025 otti yhteyden lähilennonjohdon taajuudella. Tällöin lennonjohtaja antoi tiedotuksen laskeutuvasta lentokoneesta. NEF025 jatkoi rullaamista kiitotielle 22R ylittäen sytytetyn pysäytysvalorivin.

Blue1 (Golden Air) ATR-72 SE-MDH Blue1:n lentoa operoiva Golden Airin ATR 72 (SE-MDH) suoritti lähestymistä kiitotielle 22R ja sai laskuluvan lähilennonjohtajalta. Lähestymisen loppuvaiheessa BLF218:n ohjaajat havaitsivat, ettei kiitotie 22R ollut vapaa ja keskeyttivät lähestymisen. Samanaikaisesti myös lähilennonjohtaja huomasi NEF025:n rullanneen kiitotielle 22R ja antoi BLF218:lle ylösvetoselvityksen.

Vakava vaaratilanne syntyi, koska NEF025:n ohjaajat ymmärsivät väärin saamansa liikenneilmoituksen ja rullasivat sytytetyn pysäytysvalorivin yli käytössä olevalle kiitotielle 22R ilman lennonjohtoselvitystä. Myötävaikuttavana tekijänä oli NEF025:n ohjaajien puutteellinen ohjaamoyhteistyö (ohjaamonauhoitetta ei saatu tutkijoiden käyttöön).

Latvian ilmailuviranomainen järjesti keväällä 2012 RAF AVIA:n kanssa kaksi lentoturvallisuutta käsitellyttä kokousta ja auditoi yhtiön toiminnan. Kokousten ja auditoinnin perusteella ilmailuviranomainen antoi useita suosituksia havaitsemiensa puutteiden korjaamiseksi. RAF AVIA hyväksyi ilmailuviranomaisen suositukset toteutettaviksi.

Onnettomuustutkintakeskus antoi viisi turvallisuussuositusta, joista kaksi osoitettiin Latvian ilmailuviranomaiselle (LV CAA) ja kolme Finavia Oyj:lle.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa LV CAA:ta varmistamaan, että RAF AVIA lentoyhtiön ohjaajat tuntevat pysäytysvaloriviin liittyvät toimintamenetelmät. Lisäksi suositetaan LV CAA:ta varmistamaan, että RAF AVIA lentoyhtiön ohjaajien ohjaamoyhteistyön taso on riittävä.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Finavia Oyj:lle, että lennonjohtotoiminnassa painotetaan kurinalaista radiopuhelinliikennettä ja kiinnitetään erityistä huomiota annettujen selvitysten takaisinluvun oikeellisuuteen.

Toiseksi suositetaan Finavia Oyj:tä varmistamaan, että lennonjohtajat, täydentäessään ohjeistuksen mukaista radiopuhelinsanontaa liikenneilmoituksella, liittävät siihen lennonjohtoselvityksen soveltuvin osin.

Finavia Oyj:tä suositetaan myös selvittämään mahdollisuudet ottaa käyttöön sellainen järjestelmä, joka varoittaa lennonjohtajaa luvattomasta kiitotielle menosta.

 

Tutkintaselostus: OTKES