Patrian Aerostructures-liiketoiminnan yt-neuvottelut päättyivät - henkilöstö marssi ulos

Patria_flagsTeollisuusliittoon ja PRO:hon kuuluvat työntekijät ovat aloittaneet mielenilmauksen Patrian Aerostructures-liiketoiminnassa torstaina 19. huhtikuuta 2018. Kahden vuorokauden mittaiseksi ilmoitettu mielenilmaus alkoi aamulla kello 06.00.

Patria aloitti maaliskuussa 2018 yhteistoimintaneuvottelut Aerostructures-liiketoimintayksikössä. Ne päättyivät keskiviikkona 18.4.2018. Neuvottelut koskivat koko henki­lös­töä Jäm­sän Hal­lin ja Tam­pe­reen toi­mi­pis­teis­sä.

Neuvottelujen tuloksena 13 henkilöä irtisanotaan tai lomautetaan toistaiseksi sekä 14 henkilöä lomautetaan osa-aikaisesti. Lisäksi koko henkilöstö lomautetaan enintään 3 viikoksi. Kaikki toimenpiteet toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Patrian Aerostructures-liiketoimintayksikön henkilöstö jäi töistä pois torstaiaamuna ja palaa töihin maanantaiaamuna.

Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla olivat hankkeiden toimitusmäärien laskemisesta johtuvat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä työn uudelleenorganisointi.

Ae­ro­struc­tu­res-lii­ke­toi­min­ta suun­nit­te­lee ja val­mis­taa vaa­ti­via kom­po­siit­ti­sia len­to­ko­ne- ja ava­ruus­ra­ken­tei­ta. Lii­ke­toi­min­ta työl­lis­tää noin 130 hen­ki­löä Jäm­sän Hal­lis­sa ja Tam­pe­reel­la.

Patria-konsernissa käytiin vuoden 2017 aikana useammat yt-neuvottelut. Lokakuussa 2017 päättyneet yt-neuvottelut johtivat koko konsernissa 101 työtehtävän loppumiseen. Niitä edelsivät yhteistoimintaneuvottelut Patria Aviationissa sekä Patria Helicopters AB:ssa.

Lue myös: