Pohjoismaihin perustettiin uusi ilmailualan kestävän kehityksen yhteistyöverkosto

biopolttoainePohjoismaiden tärkeimmät ilmailualan toimijat ovat perustaneet yhteistyöverkoston, Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA). Suomesta yhteistyössä ovat mukana Trafi, liikenne- ja viestintäministeriö, Finavia sekä Finnair ja SAS. Yhteistyön keskeisimpänä tavoitteena on saada biopolttoaineita ilmailualan käyttöön ja varmistaa näin lentoliikenteen kestävä kehitys.

Yhteistyöverkosto NISAan kuuluvat Pohjoismaissa toimivat lentoasemat, lentoyhtiöt, ilmailualan yrityksiä sekä ilmailuviranomaiset. Yhteistyötä tukevat lentokoneiden valmistajat Airbus ja Boeing kuin myös Kansainvälinen ilmaliikenneliitto IATA. Yhteistyön tärkeimpänä tavoitteena on vaikuttaa siihen, että myös ilmailuala Pohjoismaissa saa käyttöönsä biopolttoainetta.

neste_tankkaus_1Ilmailualalla ollaan erityisen huolissaan, että muut alat ja kuljetusmuodot ovat etusijalla biopolttoaineiden saamisessa. Toisin kuin muilla liikennevälineillä operoitaessa, ilmailulla ei ole lyhyellä aikavälillä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille.

NISA:n luotsaama yhteistyö keskittyy tuomaan saman pöydän ääreen tuotantoketjussa vaikuttavat instanssit, jotta löydetään parhaat ja energiatehokkaimmat ratkaisut. Tehtävä on haastava ja koskettaa kaikkia ketjussa olevia toimijoita maataloudesta öljynjalostajiin.

Pohjoismaissa tarvitaan aktiivisuutta, että päästään keskelle energiapoliittista keskustelua. Ilmailualan tärkeys osana alueellista infrastruktuuria on huomioitava ja ymmärrettävä sen kansainvälinen ulottuvuus. Lentokonevalmistajien Boeingin ja Airbusin mukanaolo on erittäin tärkeää, sillä molemmat ovat osallistuneet vastaaviin yhteistyöverkostoihin myös muissa maanosissa.

Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA)

Lue myös:
Artikkeli: Kohti kestävää kehitystä ja Bio-hubia