Sotilasasiamiehet tutustuvat Ilmavoimiin

MLU_HW_5Suomeen akkreditoidut sotilasasiamiehet vierailevat 18.–21. maaliskuuta Keski-Suomessa. Vierailuohjelmaan kuuluu perehtyminen Ilmavoimiin Tikkakoskella sekä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukseen Jyväskylässä. Vierailulla tutustutaan lisäksi Jyväskylän yliopistoon ja Patria Aviationin tuotantoon Jämsässä.

Sotilasasiamiestoiminnalla on maailmanlaajuisesti pitkät perinteet. Ulkovaltojen sotilasasiamiehet toimivat Suomessa ulkoministeriöidensä valtuuttamina (akkreditoituina) edustajina ja he kuuluvat edustustonsa diplomaattiseen henkilökuntaan. Suomeen on akkreditoitu yhteensä 34 sotilasasiamiestä 29 eri maasta. Heistä noin puolet asuu Helsingissä loppujen hoitaessa tehtäväänsä muista maista käsin.

Ensisijaisena tavoitteena sotilasasiamiehillä on yhteydenpito Suomen hallintoon, elinkeinoelämään ja puolustusteollisuuteen. Käytännön tasolla he toimivat suurlähettiläänsä asiantuntijoina puolustuspoliittisissa kysymyksissä, pyrkivät edistämään puolustusmateriaalista yhteistyötä sekä hankkivat laillisin keinoin tietoja akkreditointimaansa turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, maanpuolustuksen tilasta ja puolustusvoimien suorituskyvystä.

Asiamieskausi kestää normaalisti kolme vuotta. Pääesikunta järjestää sotilasasiamiehille kolmivuotiseen runkosuunnitelmaan perustuen vuosittaisen perehdyttämisohjelman, jossa he tutustuvat mahdollisimman kattavasti puolustusvoimien toimintaan, yhteiskunnan eri toimintoihin, kulttuuriin ja teollisuuteen.