Suomen lennonvarmistus siirtymässä Finaviasta omaan yhtiöön keväällä 2017

ATCC_superiHallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esitystä, jonka mukaan Finavia Oyj:n lennonvarmistustoiminta eriytetään omaksi erityistehtäväyhtiöksi vuoden 2017 kevään aikana. Yhtiö vastaisi Suomen aluelennonjohdosta ja lähi- ja lähestymislennonjohdon palveluista. Finavia aloittaa valmistelut lennonvarmistusliiketoiminnan yhtiöittämiseksi.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli lennonvarmistustoiminnan yhtiöittämistä 20. joulukuuta 2016.

Kokonaan valtion omistama yhtiö vastaisi jatkossa nyt Finavia Oyj:n vastuulla olevista lennonvarmistukseen liittyvistä erityistehtävistä, kuten ilmatilan hallinnasta, aluevalvonnasta, palveluista valtion ilmailulle ja lentopelastuspalvelusta.

Yhtiöön siirtyisi valtakunnallisen lentoreittipalvelun tuottamiseksi vaadittavat järjestelmät, kuten lennonjohtojärjestelmä, tutkat ja puheyhteysjärjestelmät. Lentoasemien lennonvarmistuslaitteet, esimerkiksi lennonjohtotornit varusteineen, jäisivät edelleen Finavialle.

 "Lennonvarmistus hoidetaan jo nyt yhtiömuotoisena toimintana Finaviassa eli palvelun tuottamismalli ei muutu. Lennonvarmistusliiketoiminnan eriyttämisellä omaksi yhtiökseen valmistaudutaan toimialan muutoksiin Euroopassa ja Suomessa", taustoittaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

"Alan kansainvälistyminen sekä tekninen kehitys tulevat muokkaamaan toimialaa voimakkaasti. Tulevaisuudessa esimerkiksi etätornit mahdollistavat sen, että lentoaseman operatiiviset lennonvarmistuspalvelut voidaan hoitaa keskitetystä etälennonjohdosta. Itsenäisenä osakeyhtiönä lennonvarmistusyhtiö voi paremmin vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin sekä sen tarjoamiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin", ministeri Berner jatkaa.

Yhtiöittämisen yhteydessä huolehditaan, että lennonvarmistuspalveluiden laatu ja saatavuus eivät vaarannu. Yhtiö vastaisi lentoreittipalveluista, kuten Suomen aluelennonjohdosta, sekä Finavian ja Lappeenrannan lentoasemien lähi- ja lähestymislennonjohdon palveluista.

Valtion kokonaan omistaman perustettavan erityistehtäväyhtiön omistajaohjaus on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla.

Kaikki henkilöt, jotka työskentelevät Finavia Oyj:n lennonvarmistusliiketoiminnan palveluksessa siirtyvät perustettavan yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä.

Lennnonvarmistuspalvelut on yhtiöitetty vastaavasti mm. Ruotsissa, jossa niitä tarjoaa LFV ja Norjassa, jossa palveluntarjoaja on Avinor.


Finavia aloittaa valmistelut

Lennonvarmistusliiketoiminnan yhtiöittämisen tavoitteena on ministeriön ja Finavian mukaan parantaa lennonvarmistusliiketoiminnan taloudellista tehokkuutta ja kannattavuutta sekä toiminnan ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä.

"Eurooppalainen lennonvarmistus on varsin voimakkaassa murrosvaiheessa, mihin myös Finavian on vastattava. Nykyinen yhtiömalli, jossa sekä lentoasema- että lennonvarmistuspalvelut tuotetaan saman yhtiön eli Finavian toimesta, on eurooppalaisittain poikkeuksellinen”, sanoo toimitusjohtaja Kari Savolainen.

”Toteutuessaan Finavian lennonvarmistuksen yhtiöittäminen mahdollistaisi lentoasemien lennonvarmistuskustannusten pysymisen kohtuullisina myös muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä avaisi myös mahdollisuuden naapurimaiden tapaan kilpailuttaa lentoasemien lähi- ja lähestymislennonjohtopalveluita".

"Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on lennonvarmistuksen markkinan syntyminen Suomeen. Itsenäisenä osakeyhtiönä lennonvarmistusyhtiö voi paremmin vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin sekä sen tarjoamiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, esimerkiksi etäohjattavan lennonjohdon konseptin rakentamiseen”, jatkaa Savolainen.

”Yhtiöittäminen parantaisi myös toimintavalmiuksia Euroopan lennonvarmistusmarkkinoiden avautuessa sekä tarjoaisi mahdollisuuksia kansainvälisen lennonvarmistusyhteistyön tiivistämiseen. Tavoitteena on myös tukea Finavian myönteistä taloudellista kehitystä ja varmistaa, että lentoliikenteen palveluntuottajat säilyvät haluttuina työnantajina tulevaisuudessakin”, päättää Savolainen.

Finavia tekee päätöksiä lennonvarmistuksen yhtiöittämisestä aikaisintaan alkuvuonna 2017.