Suomi ja Alankomaat sopivat lentoliikenteestä Sint Maarteniin - mahdollinen uusi Finnair-kohde Karibialla

A350_x3_A330Suomi on neuvotellut Sint Maartenin kanssa lentoliikennesopimuksesta Durbanissa jo 11. joulukuuta 2013. Sopimusteksti parafoitiin neuvottelujen päätteeksi. Sopimuksella mahdollistetaan lentoliikennesuhteiden ja -markkinoiden kehittäminen maiden välillä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on valtuuttanut suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similän tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Marianne Mäkisen allekirjoittamaan Suomen ja Alankomaiden välisen sopimuksen lentoliikenteestä Sint Maartenin osalta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Haagissa, Alankomaissa kesällä 2023.

Sopimuksen määräykset tarjoavat molempien maiden liikenteen harjoittajille vastavuoroisenvapauden lentoliikenteen harjoittamiseen maiden välillä ja niiden kautta sekä niistä kolmanteen maahan.

Nykyisin Euroopan unionilla on yksinomainen toimivalta tiettyjen lentoliikennesopimuksiin liittyvien kysymysten osalta. Suomi on EY N:o 847/2004 -asetuksen mukaisesti ilmoittanut neuvottelutuloksesta komissiolle, joka hyväksyi sen 2. helmikuuta 2018.

Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen ja voimaan saattaminen edellyttävät eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on vastaanotettu viimeinen diplomaattiteitse toimitettu kirjallinen ilmoitus, jolla osapuolet
ilmoittavat toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät toimenpiteet on saatettu päätökseen.

Sint Maarten on alle 100 neliökilometrin kokoinen trooppinen saari Karibian koillisosassa. Saari on jaettu kahtia Ranskan ja Alankomaiden kesken. Kohteen Princess Julianan lentoasema on erityisen tunnettu aivan kiitotien päässä sijaitsevasta Maho Beach -uimarannasta. Lentokoneet ohittavat kyseisen rannan erittäin matalalla korkeudella. Ulkoministeriön mukaan Sint Maartenin alueella esiintyy pyörremyrskyjä kesä–marraskuussa.
 
Lentoliikennesopimus avaa uusia kohdemahdollisuuksia Finnairille, joka on aiemminkin lentänyt Karibian kohteisiin. Sint Maartenille Finnair ei ole toistaiseksi operoinut. Suomalaisyhtiö ei ole vielä ilmoittanut mahdollisista reittiavauksista Sint Maartenille.