Suomi valitsi ITSUKO-hankkeessa Rafaelin ja Raytheonin David’s Sling -ilmatorjuntajärjestelmän

Rafael_Stunner_1(Päivittynyt kello 14.18) Puolustusministeri Antti Kaikkonen on 5. huhtikuuta 2023 valtuuttanut Puolustusvoimat hankkimaan Israelin puolustusministeriön David’s Sling –järjestelmän uudeksi ilmatorjunnan korkeatorjuntaohjusjärjestelmäksi. Järjestelmän toimittaa israelilainen Rafael Advanced Defense Systems. ITSUKO-hankkeeseen liittyvän hankinnan arvonlisäveroton arvo on noin 316 miljoonaa euroa.

"Hankinnalla luodaan Puolustusvoimille kokonaan uusi kyky torjua korkealla lentäviä ilmamaaleja. Samalla jatketaan Suomen puolustuskyvyn määrätietoista ja pitkäjänteistä parantamista muuttuneessa turvallisuusympäristössä", sanoi puolustusministeri Kaikkonen.
 
Hankittavan järjestelmän avulla rakennetaan ilmatorjunnalle nykyistä parempi korkeatorjuntakyky ja kasvatetaan merkittävästi ilmatorjunnan ulottuvuutta. Tarjouspyynnössä järjestelmän korkeusulottuvuuden vähimmäisvaatimukseksi oli asetettu 15 kilometriä.
 
Ilmatorjunnan poistuvien suorituskykyjen korvaamisen tähtäävässä  suorituskyvyn uusinnan ITSUKO-hankkeessa on kaksi osahanketta, joita ovat ovat korkeatorjunta ja alueellinen kattavuus. Korkeatorjuntakyvyn osalta neuvotteluja jatkettiin noin vuosi sitten eli maaliskuussa 2022 Israel Aerospace Industriesin sekä Rafael Advanced Systemsin kanssa.

"Hankittava järjestelmä on moderni, erittäin suorituskykyinen ja tiukat vaatimuksemme täyttävä ohjusjärjestelmä. Se soveltuu erinomaisesti Suomen ilmapuolustuksen tarpeisiin, mutta tulee olemaan myös täysin Nato-yhteensopiva", totesi ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mikko Mäntynen Maavoimien esikunnasta.

"Järjestelmä vahvistaa merkittävästi Suomen ilmapuolustuksen suorituskykyä. Yhdessä käyttöönotettavien F-35 -hävittäjien ja jo käytössä olevien ilmatorjuntajärjestelmien kanssa Suomen ilmapuolustus on Euroopan mittakaavassa erittäin merkittävä", sanoi Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Juha-Pekka Keränen.
 
Hankinnan arvo koostuu noin 213 miljoonan euron arvoisesta pääsopimuksesta ja noin 103 miljoonan euron arvoisesta välittömästi lunastettavasta optiosta. Option lunastus rahoitetaan valtion lisätalousarviosta, joka sisälsi lisärahoitusta nopeasti käynnistettäviin puolustusmateriaalihankintoihin. Hankintaan sisältyy lisäoptioita noin 216 miljoonan euron arvonlisäverottomasta arvosta. Mahdollisesta optioiden lunastamisesta päätetään erikseen. Lisäksi suorituskyvyn rakentaminen edellyttää yksikkövarustusmateriaalin lisähankintoja myöhemmässä vaiheessa.

IAI_ELTA_AESA_1Hankintasopimukseen sisältyy Israelin ja Suomen puolustusministeriöiden välinen sopimusosa järjestelmän huoltovarmuuden turvaamiseksi. Järjestelyllä varmistetaan kriittisen lisämateriaalin saatavuus myös poikkeusoloissa.

David’s Sling –järjestelmä on Israelin ja Yhdysvaltojen yhdessä kehittämä ilmatorjuntajärjestelmä. Järjestelmän myynti Suomelle edellyttää Yhdysvaltojen FMS-myyntiluvan (Foreign Military Sales). 

David´s Sling on Israelin ja Yhdysvaltojen puolustushallintojen (Israelin puolustusministeriön Directorate of Defense Research and Development's (DDR&D), Israeli Missile Defense Organization (IMDO) ja U.S. Missile Defense Agency) yhdessä kehittämä ohjusjärjestelmä. Hankintapäätös sisältää David´s Sling ohjusjärjestelmän päätoimittaja Rafael Advanced Defense Systemsiltä. Päätös sisältää Stunner-ohjuksia, ohjuslavetteja, datalinkkejä ja Elta:n sensoreita. Järjestelmä valmistetaan ja integroidaan israelilaisen Rafaelin ja yhdysvaltalaisen Raytheonin johtamana yhteistyössä kotimaisen teollisuuden kanssa.
 
DavidsSling_1Uutta 2020-luvun loppupuolella käyttöönotettavaa suorituskykyä käytetään koko Suomen puolustamiseen. Henkilökunnan ja asevelvollisten pääkoulutuspaikkana tulee toimimaan Panssariprikaatissa sijaitseva Helsingin ilmatorjuntarykmentti.
 
Valtioneuvoston puolustusselonteossa linjattiin vuonna 2021, että ilmatorjunnan korkeatorjuntakykyä parannetaan ja torjuntatilavuutta kasvatetaan selontekokaudella hankittavalla ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä. Suomen korkeatorjuntakyky perustui aiemmin käytöstä poistettuun venäläiseen Buk-M1 -kalustoon (ItO96). Näiden käytöstä poistamisen myötä korkeatorjuntakyky ovat paikanneet F/A-18 Hornet -hävittäjät. MH
 
 


Päivitys kello 14.18: Lisätty ilmavoimien ja maavoimien kommentit.
Lue myös: