Työ- ja elinkeinoministeriö siirsi lentolakkoa kahdella viikolla - Pro pitää siirtoa lainvastaisena

Airpro_180_737_gateTyö- ja elinkeinoministeriö (TEM) siirsi hiihtolomalle julistettua lentolakkoa kahdella viikolla eteenpäin. Päätöksen teki oikeus- ja työministeri Jari Lindström valtakunnansovittelija Minna Helteen esityksestä. Ammattiliitto Pro pitää siirtoa lainvastaisena. Kiistassa on kyse Finavian omistaman Airpron palveluksessa olevien työehdoista.

TEM:n päätöksen myötä IAU:n perjantaina 17. helmikuuta 2017 alkamaan ilmoitettu työnseisaus voidaan toimeenpanna siten vasta perjantaina 3. maaliskuuta 2017. Ammattiliitto Pron 19. helmikuuta 2017 alkavaksi ilmoittama työnseisaus taas 5. maaliskuuta 2017.

Työnseisauksista on ilmoitettava valtakunnansovittelijalle ja vastapuolelle 14 vuorokautta ennen niiden alkamista. Valtakunnansovittelijan mukaan kahden viikon sovitteluaika ei erittäin todennäköisesti tule nyt käsillä olevissa työriidoissa riittämään.

"On hyvä, että sovittelulle saadaan lisää aikaa. Osapuolten näkemyserot ovat molemmissa työriidoissa suuret. Avoinna on lukuisia vaikeita ja periaatteellisia riitakysymyksiä, jotka liittyvät sekä sopimusten rakenteeseen että sisältöön", kommentoi valtakunnansovittelija Minna Helle.

"Kyseiset työnseisaukset kohdistuvat lisäksi lentoliikenteeseen erittäin kiireisenä aikana ja ne vahingoittavat siten huomattavasti yleistä etua sekä aiheuttavat merkittävää haittaa matkustajille, jotka eivät ole millään tavalla riidan osapuolia", jatkaa Helle.

Molempien työriitojen sovittelua jatketaan edelleen valtakunnansovittelijan johdolla. Seuraavat tapaamiset ovat myöhemmin kuluvalla viikolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on työriitojen sovittelusta annetun lain 8 §:n nojalla riittävän ajan varaamiseksi sovittelua varten kieltänyt Ilmailualan Unioni IAU:n ja Ammattiliitto Pron ilmoittamien työnseisausuhkien toimeenpanemisen.

Työriitojen sovittelusta annetun lain 8 §:n mukainen kielto on annettava riidan osapuolille tiedoksi viimeistään kolme vuorokautta ennen aiotun työtaistelun alkamishetkeä.

IAU:n työnseisaus koskee IAU:n jäseniä, jotka työskentelevät Airpro Oy:n turvatarkastus-, matkustajapalvelu-, travel service sekä aula- ja ramp-toiminnoissa. IAU on ilmoittanut myös tukilakoista. Ammattiliitto Pron työtaistelut kohdistuvat Helsingistä lähtevään lentoliikenteeseen, jonne Airpro Oy toimittaa matkustamohenkilökuntaa.

"On tärkeää, että sovittelulle saadaan lisää aikaa. Tilanne on vaikea ja töitä on vielä paljon edessä", sanoo Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

"Myös hiihtolomien vuoksi lakkojen ajoitus olisi ollut kohtuuton", jatkaa Aarto hän.

 

Pro: Laiton siirto

Ammattiliitto Pron lakot olisivat kohdistuneet kahdeksaan lomalentoon hiihtolomaviikonloppuina. Lakkojen siirtäminen voidaan toteuttaa, kun lakot kohdistuvat yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja ne vahingoittaisivat huomattavasti yleistä etua.

"Ovatko lomalennot todella sellainen yhteiskunnan elintärkeä toiminto, jonka takia lakkoa voidaan lain nojalla siirtää? Päätös rajoittaa räikeästi työtaisteluoikeutta ja on mielestämme työriitalain vastainen toimenpide", kommentoi Ammattiliitto Pron palvelusektorin johtaja Else-Mai Kirvesniemi.

"Tiedossamme ei ole, että lentoliikenteen osalta olisi koskaan aiemmin siirretty lakkoa", jatkaa Kirvesniemi.

Pro on yrittänyt neuvotella matkustamohenkilökunnan työehdoista jo marraskuusta alkaen.

Pron mukaan palvelualojen työnantajaliitto Palta on ollut haluton istumaan neuvottelupöytään. Lisäksi neuvottelut valtakunnansovittelijan johdolla ovat edenneet hyvin nihkeästi ja tällä hetkellä ne ovat Pron käsityksen mukaan jumissa. 

Työntekijäliitto ei usko kahden viikon lisäajan tuovan sovitteluun ratkaisua asiaan, ellei työnantajapuolen asenne muutu. 

"Prolta on nyt viety avaimet lukkiutuneisiin neuvotteluihin, toivottavasti ministeri kykenee vaikuttamaan myönteisesti työnantajapuolen neuvotteluhalukkuuteen", päättää palvelusektorin johtaja Kirvesniemi.


Lakot siirtyvät seuraavasti

IAU:

  • 17.2.2017 klo 14.00 alkavaksi ilmoitettu työnseisausuhka 3.3.2017 klo 14.00 saakka,

  • 22.2.2017 klo 15.00 alkavaksi ilmoitettu työnseisausuhka 8.3.2017 klo 15.00 saakka ja

  • 24.2.2017 klo 15.00 alkavaksi ilmoitettu työnseisausuhka 10.3.2017 klo 15.00 saakka.

    Ammattiliitto Pro

  • 19.2.2017 kello 00.00 alkavaksi ilmoitetun työnseisausuhan toimeenpanemisen 5.3.2015 kello 00.00 saakka ja

  • 26.2.2017 klo 00.01 alkavaksi ilmoitetun työnseisausuhan 12.3.2017 klo 00.01 saakka.

Päivitys: 20.30: Lisätty Paltan kommentit.

Lue myös: