Varkauden lentoasema pois Finavian verkostosta

Finavia_sign_2Finavia lopettaa toiminnot Varkauden lentoasemalla lentoliikenneyhteyksien puuttumisesta johtuen. Lentoaseman ylläpito lopetetaan jo vuodenvaihteessa. Säännöllinen lentoliikenne Varkauden lentoasemalle on päättynyt jo vuonna 2013.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Varkauden lentoaseman ylläpito ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoaminen päättyy 31.12.2015 mennessä. Samalla lentoasema poistuu Finavian lentoasemaverkostosta ja toimii toistaiseksi ns. valvomattomana lentopaikkana.

Finavia on valmis keskustelemaan lentoaseman kiinteistöjen ja alueen mahdollisista omistusjärjestelyistä eri osapuolten kanssa.

Finavian tehtävänä on taata, että lentoasemat tukevat lentoliikenteen kasvua Suomessa parhaalla mahdollisella tavalla. Varkauden lentoaseman lakkauttaminen antaa väljyyttä ja enemmän mahdollisuuksia Saimaan alueella toimivalle Kuopion lentoaseman kehittämiselle.

"Ymmärrämme ympäröivän alueen pettymyksen mutta ratkaisulle ei ole vaihtoehtoa. Pari vuotta tyhjillään olleen lentoaseman ylläpitäminen ei ole millään muotoa järkevää, vaan lentoaseman vaatimat resurssit kohdistetaan sinne, missä lentoasemapalveluille on kysyntää", sanoo Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

"Varkaus on esimerkki siitä, että hienokaan lentoasema ei houkuttele lentoliikennettä, jos aitoa kysyntää ei ole. Lentoliikenteen kilpailukyky lyhyillä etäisyyksillä on heikentynyt ja muut liikennemuodot voittavat markkinaosuuksia alle kuuden tunnin matkoilla. Tästä seuraa muun muassa se, että lentoliikenteen kysyntä näyttää keskittyvän yhä vahvemmin eri alueiden keskuskentille", jatkaa Savolainen.

"Varkauden alueen saavutettavuuden kannalta on keskeistä kehittää matkaketjuja niin, että alueen elinkeinoelämällä ja kotitalouksilla on käytössään sujuvat yhteydet kansainväliseen lentoverkostoon. Tässä kehitystyössä Finavia on mielellään mukana", sanoo Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

Finavia on panostanut verkostolentoasemien kehittämiseen erityisesti niillä alueilla, joilla on selkeää kysyntää lentoyhteyksille. Finavian investoinnit verkostolentoasemiin ovat vuosina 2014-2016 yhteensä lähes 100 miljoonaa euroa.

Finavian lentokenttäverkostoa on jo aiemmin harvennettu Kauvahan lentoaseman osalta. Parhaillaan viimeistellään Lappeenrannan lentoaseman siirtymistä uudelle toimijalle. Myös Malmin lentoasemaa uhkaa lakkauttaminen.