VTV julkaisee Finaviaa koskevan laillisuustarkastuksen 21. kesäkuuta

Finavia_sign_2Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisee 21. kesäkuuta Finavian johdannaisvastuita koskevan laillisuustarkastuksen.

 

Laillisuustarkastuksessa selvitetään, millaisiin korjaaviin toimenpiteisiin Finavia ja liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyivät, kun johdannaisten käyttö todettiin vuoden 2013 tuloksellisuustarkastuksessa ohjeiden vastaiseksi.

Tarkastusvirasto arvioi, ovatko toimet valtion vahingon rajoittamiseksi olleet riittävän huolellisesti harkittuja ja onko toimittu säännösten ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

Lue myös: