Vuoden 2023 lentopaikka-avustukset Enontekiölle, Lappeenrannalle, Seinäjoelle ja Mikkelille

EFET_asemataso_FinaviaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustukset Finavian lento-asemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2023. Suurin avustusmäärä myönnettiin Enontekiölle ja muut valtioavustusta saaneet alueelliset lentoasemat olivat Lappeenranta, Seinäjoki ja Mikkeli. Valtionavustusta oli tarjolla kaikkiaan 1 168 000 euroa.

Tänä vuonna jaettavana oli vuoden 2023 valtion talousarvion momentin 900 000 euron lisäksi vuoden 2022 momentilta käyttämättä jäänyt 268 198 euron määräraha. Haettu määrä oli kuitenkin merkittävästi suurempi kuin jaettavissa oleva määrä.

Hakemusten arvioinnin painopiste oli vuonna säännöllisessä siviili-ilmailun matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa toimenpiteissä. Avustus oli suunnattu alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen.

Enontekiön Lentoasema Oy:lle myönnettiin valtionavustusta 759 700 euroa, Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle  250 000 euroa, Seinäjoen Lentoasema Oy:lle 97 500 euroa ja Mikkelin kaupungille Mikkelin lentoasemaa varten 60 998 euroa.

Tarkastelun kohteena oli erityisesti harjoitettavan toiminnan taloudelliset edellytykset ja lähitulevaisuuden kannattavuusnäkymät sekä suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi. Näiden lisäksi tarkastellaan lentoaseman nykyistä toimintaa ja millaisia toimijoita lentoaseman toiminta palvelee.

Traficom tekee päätökset valtionavustusta saavista hakijoista vuosittain hakemusten sisällön ja lukumäärän perusteella määrärahojen puitteissa. Tästä johtuen myöntökriteerit voivat vaihdella vuosittain. Avustusta myönnetään jaettavissa olevan määrärahan puitteissa sellaisille hakijoille, joiden hakemus täyttää hakukriteerit ja sellaisiin kustannuksiin, jotka parhaiten toteuttavat haun tavoitteita.

Enontekiön lentoasema siirtyi Finavialta kunnan omistukseen vuonna 2021 ja palvelee erityisesti talviajan tilauslentoliikennettä. Samaisena vuonna 2021 lentopaikka sai valtionavustusta 400 000 euroa. Vuonna 2022 Traficom myönsi valtionavustusta Enontekiön lentoasema Oy:lle yhteensä 631 802 euroa.

Lue myös: