ZeroAvia ja Fortum selvittävät vetyinfrastruktuurin kehittämistä pohjoismaisille lentoasemille

ZeroAvia_ATR_1ZeroAvia ja suomalainen energiayhtiö Fortum selvittävät yhteistyössä vetypolttoaineen tuotanto- ja jakeluinfrastruktuurin kehittämistä pohjoismaisille lentoasemille. Yhteistyö vie ilmailualaa jälleen entistä lähemmäs päästövähennystavoitteita ja hiilineutraaliutta.

Zeroavia ja Fortum ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan vedyntuotannon ja vetypolttoaineenjakeluinfrastruktuurin kehityshankeselvityksestä pohjoismaisille lentokentille.

Yhteistyössä selvitetään lentoasemille mahdollisesti kehitettävän infrastruktuurin tarpeita ja tavoitteena on mahdollistaa lentoasemaekosysteemin avulla päästöttömien lentoreittien verkosto. Lentoaseman vetyinfrastruktuuri voisi tulevaisuudessa tukea liikennejärjestelmää laajemminkin. Mahdolliset investointipäätökset tehdään myöhemmin.

ZeroAvia on jo esitellyt maailman ensimmäistä HARE-vetytankkausjärjestelmää (Hydrogen Airport Refueling Ecosystem) Kemblen lentoasemalla Isossa-Britanniassa. Tavoitteena on rakentaa tarvittava infrastruktuuri hiilineutraalin lentoliikenteen käyttöön jo vuonna 2025.

ZeroAvia on edelläkävijä puhtaan ilmailun koehankkeissa sekä vedyn käytön mallintamisessa ilmailualalla. Uskomme ZeroAvian ja Fortumin voivan selvittää erinomaisia vaihtoehtoja puhtaaseen ilmailuun niin maassa kuin taivaalla", sanoi Fortumin vetyliiketoiminnan kehitysjohtaja Torbjörn Wilén.

Vety on keskeisessä roolissa Euroopan tavoitteessa saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Suomalaisella Fortumilla on yhtiön arvion mukaan hyvät asemat energiamuutoksessa. Fortumin tavoitteena on olla vetytalouden keskeinen toimija kehittämällä ja tarjoamalla asiakkaille älykkäitä ja ketteriä hiilenpoistoratkaisuja.

"Lentoasemat vedynjakelukeskuksina auttaisivat vähentämään lentoliikenteen ja monien muiden toimintojen ilmasto- ja ilmanlaatuvaikutuksia. Uusiutuvan energian tuotannon skaalattavuus ja kustannustason alentaminen ovat haastellisia, mutta vedyn käyttö polttoaineena mahdollistaisi puhtaat lennot. Fortumilla on hyvä asema kumppanina tällä alueella, kun otetaan huomioon yhtiön puhtaan energian painopiste ja nouseva osaaminen vetyhankkeissa", sanoi ZeroAvian infrastruktuurihankkeista vastaava apulaisjohtaja Arnab Chatterjee.

Fortum on nykyisin yksi Pohjoismaiden suurimmista puhtaan sähkön tuottajista ja se antaa yhtiölle mahdollisuuden kyetä toimittamaan vihreän vedyn tuotantoon tarvittava kapasiteetti, joka on keskeisessä roolissa lentoliikenteen ilmastovaikutusten leikkaamisessa.

Zeroavia puolestaan kehittää nollapäästöistä moottoriteknologiaa matkustaja- ja rahtilentokoneisiin. Tavoitteena on saavuttaa tyyppihyväksyntä vetymoottoroidulle 9-19 -paikkaiselle lentokoneella vuoteen 2025 mennessä ja 40-80 -paikkaiselle matkustajakoneelle vuoteen 2027 mennessä.

ZeroAvialla on vastaavia sopimuksia lentoasemahankkeista energiayhtiö Shellin kanssa Haagin ja Rotterdamin lentoasemille. Ratkaisuiden odotetaan näiden osalta valmistuvan koekäytöön vuoden 2024 loppuun mennessä ja kaupalliset operaatiot tulisivat mahdollisiksi jo vuonna 2025.