Aalto-yliopiston uudistukset mullistavat lentotekniikan koulutuksen

piennopeus_aaltoyliopistoAalto-yliopistossa on käynnissä opetuksen uudistaminen. Tammikuun 28. päivä päättyneiden YT-neuvotteluiden myötä korkeakoulu teki päätökset laitoksen uudelleenjärjestelyistä, jotka mullistavat samalla myös lentotekniikan koulutuksen.

Aalto-yliopistossa uudistetaan sekä kandidaattikoulutus että maisterikoulutus. Jatkossa lentotekniikka ei olisi enää oma pääaineensa. Uudelleenjärjestelyillä pyritään fokusoimaan laitoksen toimintaa, parantamaan tieteellistä tulosta ja saattamaan laitoksen talous tasapainoon.

Sovelletun mekaniikan laitoksen johtaja, professori Jukka Tuhkurin mukaan tarkoituksena on toteuttaa Bolognan mallin mukainen aidosti kaksivaiheinen tutkintorakenne. Samalla lisätään kandidaatin tutkinnon geneerisyyttä, vähennetään pääaineita ja puretaan ns. putkitutkintoja.

"Muutokset päivittävät sekä tutkintoa ja opetustarjontaa vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Lentotekniikan opetus ei ole katoamassa kokonaan", kommentoi Tuhkuri.

Muutosten on määrä lisätä liikkuvuusmahdollisuuksia niin yliopiston sisällä kuin ulospäin kumpaankin suuntaan. Muutosten myötä opintojen pitäisi tulla sujuvammiksi ja tutkintojen suoritusaikojen lyhentyä.

trisooninen_aaltoyliopisto"Mahdollinen uusi malli voisi olla sellainen jossa pääaine on nimeltään sovellettu mekaniikka, jonka sisällä opiskelija voi suuntautua esimerkiksi meritekniikkaan, lentotekniikkaan tai virtausmekaniikkaan", jatkaa Tuhkuri

Juuri päättyneiden YT-neuvotteluiden myötä lentotekniikan tuulitekniikkatunneli siirretään laitokselta Insinööritieteiden korkeakoulun yhteiseksi resurssiksi.

YT-neuvotteluiden myötä myös lentotekniikan trisoonisesta ja alisoonisesta tuulitunnelista sekä pienestä tuulitunnelista luovutaan vuoden 2013 aikana.

Henkilöstön vähentämistarpeeksi vahvistui neuvotteluissa 12 henkilöä, joille yliopisto pyrkii tarjoamaan osaamistaan vastaavaa työtä. Mahdolliset irtisanomiset on määrä ajoittaa laitoksen toiminnan tarpeet huomioiden.

Lentotekniikan pääaine on perinteisesti antanut valmiudet lentoteknisiin asiantuntijatehtäviin. Toimenkuvana on voinut olla lentokoneen suunnittelu, valmistuksen ja ylläpidon johtotehtävät, lentokoneiden hankintaan liittyvät tehtävät, lentotoiminnan suunnittelu, lentokoneiden ja lentotoiminnan turvallisuuden varmistaminen tai tutkimustoiminta.

Suomessa lentokoneinsinöörejä työllistävät lentoyhtiöiden lisäksi Ilmavoimat, Patria ja Trafi.