Airpro-kiistassa sovintoehdotus Pron ja Paltan välille - vastauksia odotetaan puoleen päivään mennessä

Airpro_180_737_gateValtakunnansovittelija on jättänyt Ammattiliitto Prolle ja Palvelualojen työnantajat Paltalle sovintoehdotuksen Airpro Oy:tä koskevassa työriidassa. Osapuolet vastaavat ehdotukseen 28. helmikuuta kello 12.

Valtakunnansovittelija Minna Helle kertoo, että tulevan viikonlopun lomalentoja uhkaavaan työriitaan on jätetty sovintoehdotus aikaisin tiistai-aamuna. Sovintoehdotus koskee Ammattiliitto Pron ja Palvelualojen työnantajat Paltan välistä työriitaa, joka koskee matkustamohenkilöstön työehtoja Airpro Oy:ssä.

Riitaan liittyvät työnseisaukset uhkaavat lentoliikennettä 5.3. – 6.3.2017 sekä 12.3. – 13.3.2017.

Osapuolet Pro ja Palta vastaavat sovintoehdotukseen valtakunnansovittelijan toimistolla tänään tiistaina 28. helmikuuta kello 12. Sovintoehdotuksen sisällöstä ei anneta tietoja julkisuuteen ennen tätä.

Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä sovittelijan ehdotuksen. Mikäli sovintoehdotus hyväksytään, peruuntuvat edellä mainitut työnseisaukset. Mikäli sovintoehdotus hylätään, on todennäköistä, että ainakin ensi viikonlopun työtaistelu toteutuu.

Valtakunnansovittelija suosittelee osapuolille, että ne hyväksyisivät sovintoehdotuksen.

   "Sovun löytyminen ennen työtaistelutoimien toteutumista on molempien osapuolten etu ja tärkeää koko yhteiskunnan kannalta. Riidan pitkittyminen vaikeuttaisi ratkaisun löytymistä entisestään", sanoo valtakunnansovittelija Minna Helle.

IAU:n työriidan sovittelu jatkuu keskiviikkona

Lentoliikennettä uhkaa myös toinen Airpro Oy:tä koskeva työriita, jossa osapuolina ovat Ilmailualan Unioni IAU sekä Palvelualojen työnantajat Palta.

Tämän työriidan sovittelu jatkuu seuraavan kerran keskiviikkona 1. maaliskuuta 2017. IAU:n työnseisausilmoitukset koskevat Airpro Oy:n hoitamia turvatarkastusta, matkustajapalveluja ja Travel serviceä sekä aula- ja ramp-toimintoja.

IAU:n ilmoittamien työnseisausten ajankohdat ovat seuraavat:

6.3.2017 klo 03.00 – 09.00

10.3.2017 klo 15.00 – 19.00

14.3.2017 klo 03.00 – 09.00

IAU:n edellä mainittuja aiemmin ilmoittamat työnseisausuhat on työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä siirretty kaksi viikkoa eteenpäin, jotta työriidan sovittelulle saadaan lisää aikaa.

Ensimmäinen siirretyistä työnseisausuhista voidaan toteuttaa aikaisintaan perjantaina 3.3.2017 kello 14. Ministeriön päätöksellä siirretyn työnseisauksen alkamishetki on työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan ilmoitettava sovittelijalle ja vastapuolelle viimeistään kolme vuorokautta ennen kieltoajan päättymistä.

IAU ei ole vielä tehnyt tällaista ilmoitusta perjantain 3.3.2017 osalta.