IAU:n mahdollinen lakko saattaa heikentää avustettavien matkustajien palvelua Helsinki-Vantaalla

PRM_odotusalueIlmailualan Unioni (IAU) on antanut Lassila & Tikanojalle ennakkoilmoituksen yhtiön palveluksessa olevien lentokenttäavustajien työnseisauksesta Helsinki-Vantaan lentokentällä. Ensimmäinen työnseisauspäivä on ilmoituksen mukaan 1. helmikuuta 2018. 

Lassila & Tikanojan mukaan IAU pyrkii vaikuttamaan työnseisauksella lentokenttäavustajien työehtoihinta. L&T ei lausuntonsa mukaan voi kuitenkaan neuvotella asiasta, sillä yhtiötä sitoo kiinteistöpalvelualan työehtosopimus.

”Olemme sidottuja työtuomioistuimen ratkaisuun, jonka mukaan lentokenttäavustajien työhön on sovellettava kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. Tämän pohjalta emme voi lähteä neuvottelemaan työehtojen muuttamisesta IAU:n kanssa”, toteaa L&T:n yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen tilanteesta.

Lentoposti.fi:n tietojen mukaan Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus umpeutuisi 31. tammikuuta 2018. Sen myötä myös työehtosopimusmuutokset voisivat olla mahdollisia. L&T toivoo, että tilanne saadaan ratkaistua ilman työnseisausta ja avustettavien matkustajien palvelu jatkuisi keskeytyksettä.

”Tilanne on ikävä, koska henkilöstömme tekee todella tärkeää työtä lentomatkustajien hyväksi ja lentokentän sujuvan toiminnan turvaamiseksi. Käymme aktiivisesti keskusteluja eri osapuolten kanssa ja toivomme, että tilanteeseen saadaan ratkaisu”, Jorma Mikkonen kommentoi.

Finavia kertoo, että avustettavien matkustajien palvelu pyritään hoitamaan mahdollisen työnseisauksen aikana poikkeusjärjestelyin. Niistä huolimatta palvelussa voi olla ruuhkaa ja tilanteesta voi aiheutua viiveitä joillekin lennoille.

avustettavat_1Kyseinen avustuspalvelu on maksuton ja se on suunnattu lentoasemalla liikkumiseen apua tarvitseville kuten kehitys-, näkö- tai kuulovammaisille, iäkkäille tai liikuntakyvyltään muutoin rajoittuneille matkustajille.
 
Henkilökunta avustaa matkustajan tarvittaessa lentokoneen istuimelle saakka ja vastavuoroisesti paluumatkalla lentokoneesta pysäköintialueelle, bussilaitureille, juna-asemalle tai takseille.

Finavia kehottaa matkustajia, joilla on tarve avustuspalvelulle mainittuna ajankohtana olemaan yhteydessä omaan lentoyhtiöön tai matkanjärjestäjään hyvissä ajoin. Ennakkoilmoittautumisten avulla mahdollisen lakonaikaiset poikkeusjärjestelyt voidaan mitoittaa mahdollisimman hyvin.

Mahdollinen työnseisaus ei Finavian mukaan kuitenkaan vaikuta yksin matkustavien lapsien saattopalveluun eikä VIP-palveluiden kautta tilattuun maksulliseen avustus- tai saattopalveluun.

Lentoposti.fi:n tietojen mukaan asiasta käydään keskustelua ennen lakkopäiviä myös valtakunnansovittelijan kanssa.
 
Työnseisauksen ajankohdat ovat IAU:n ilmoituksen mukaan:

1.2.2018 klo 12–18
2.2.2018 klo 12–18
3.2.2018 klo 12–18
9.2.2018 klo 12–18
12.2.2018 klo 12–18
14.2.2018 klo 12–18
 
Lue myös: