Erityisryhmillä oikeus saada apua lentokentillä asiakaspalvelun vähentämisestä huolimatta

Finnair on ilmoittanut lopettavansa Helsinki-Vantaan lentokentällä lähtöselvityksen asiakaspalvelupisteitä turistiluokan matkustajilta. Matkustajien on jatkossa tehtävä lähtöselvitys lennolle tekstiviestillä, internetissä tai lentoaseman automaateilla.

Osa matkustajista on jo tottunut tekemään lähtöselvityksen itse ja pitää sitä helppona ja vaivattomana. Osa ei kuitenkaan selviä ilman asiakaspalvelua. EU-lainsäädännössä onkin taattu liikuntarajoitteisille, ikääntyneille, näkö- ja kuulovammaisille sekä muusta syystä apua tarvitseville matkustajille oikeus saada maksutonta apua kaikilla EU-alueen lentoasemilla omien erityistarpeidensa mukaan.

Matkustajan on ilmoitettava avuntarpeestaan lentoliikenteen harjoittajalle tai matkanjärjestäjälle vähintään 48 tuntia ennen lennon julkistettua lähtöaikaa. Apua on saatavissa lentoterminaalin lisäksi sen ulkopuolella, kuten alueen pysäköintialueilla ja julkisen liikenteen pysäkeillä.

Kuluttajavirasto pitää tärkeänä, että erityisryhmien oikeuksien toteutumiseksi eri toimijat tiedottavat avunsaannin mahdollisuudesta aktiivisesti ja selvästi.

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten lentomatkustajien oikeuksia valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

TraFi: Vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeudet lentoliikenteessä