ANS Finland lomauttaa koko henkilöstönsä osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti vuoden 2021 loppuun

ANSF_ATCC_HELLennonvarmistusyhtiö ANS Finland on saanut viimeisimmät koronapandemian aikaiset yt-neuvottelut päätökseen. Neljännet yt:t toivat työntekijöille lomautuksia osa-aikaisesti sekä kokoaikaisesti. Lomautukset jatkuvat vuoden 2021 loppuun saakka, jonka jälkeen voi olla tarve edelleen lisälomautuksiin.

Lennonvarmistusala on samassa ahdingossa muiden ilmailualan toimijoiden kanssa. Palveluiden kysyntä on ollut alhainen, eikä lähitulevaisuus näyttäisi tuovan tilanteeseen muutosta. Lentoliikenne ei ole palautunut Suomessa samalla lailla kuin muualla Euroopassa.

ANS Finlandin arvion mukaan kuluvan vuoden loppuun saakka liikennemäärä on lentoreittipalvelussa ja Helsinki-Vantaalla enintään 30 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa supistuvan kuluvana vuonna noin 40 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 80,2 miljoonaa euroa.

Vähentyneen työn määrästä johtuen ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ANS Finlandissa käynnistettiin 19.10.20 koko henkilöstöä  eli 415 henkilöä koskevat yt-neuvottelut. Kustannussäästöjen lisäksi yhtiöllä on heikkona jatkuvasta liikennetilanteesta johtuva tarve kohdistaa työtä siten, että henkilöstön kelpoisuuksien ylläpito voidaan varmistaa.

Yt-neuvottelut on nyt saatu päätökseen. Työnantaja lomauttaa koko henkilöstönsä osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti työtilanteesta riippuen. Lomautustarve vaihtelee yksiköiden ja tehtävien välillä riippuen työmäärän vähenemisestä.

Nykyisen arvion mukaan koronaviruksesta johtuvat vaikutukset jatkuisivat vuoden 2021 loppuun, jolloin lomautuksia voidaan joutua jatkamaan vastaavasti.

Tavoitteena on sopeuttaa henkilöstökustannuksia palveluiden vähäiseen kysyntään. Lisäksi halutaan varmistaa lennonjohtajien osalta palveluiden tuottaminen turvallisesti normaalien pätevyyksien ylläpitosuunnitelmien mukaan.

Raine_Luojus”ANS Finland pyrkii näillä toimenpiteillä varmistamaan toimintaedellytyksensä pitkällä aikavälillä. Erittäin huonosta taloustilanteesta huolimatta, olemme halunneet pitää kiinni osaavasta ja sitoutuneesta henkilöstöstämme ja siksi säästöjä on haettu lomautuksilla irtisanomisten sijaan,” kertoo ANS Finlandin toimitusjohtaja Raine Luojus.

Suomen lennonjohtajien yhdistyksen SLJY:n lausunnon mukaan Helsingin ATCC-lennonjohtokeskuksesta eli aluelennonjohdosta ja Helsinki-Vantaan lennonjohdosta olisi lomautettu toistaiseksi 64 lennonjohtajaa.

Päivitys 3.11. kello 12.29: Lisätty tieto aluelennonjohdossa ja Helsinki-Vantaan lennonjohdosta lomautettujen lennonjohtajien määrästä.

Lue myös: