Automaattinen sydäniskuri saapui taivaalta Malmilla - drone voisi tukea ensihoidon tarpeita Suomessakin

Ever_vinssaus_ERuotsalainen Everdrone Ab esitteli yhdessä Forum Virium Helsingin kanssa ensihoidon tarpeisiin suunniteltua drone-ratkaisua Helsingissä Malmin lentopaikalla 21. syyskuuta 2021. Autonomisesti lentävä drone kykenee kuljettamaan automaattisen sydäniskurin erittäin nopeasti paikalle mahdollistaen sydänpysähdyspotilaan hengen pelastamisen. Everdronen drone-järjestelmä on integroitu Ruotsissa ensihoidon käyttöön kolmessa kaupungissa yhdessä SOS Alarm -hätäkeskuksen kanssa.

Ever_AED_2Everdronen Suomessa suorittamilla koelennolla arvioidaan voisiko sydäniskurin toimitus ilmateitse nopeuttaa avun saamista potilaalle hätätilanteessa.

Lääkärikirja Duodecimin mukaan Suomessa kuolee vuosittain 5 000–10 000 henkilöä sairaalan ulkopuolella tapahtuvaan sydänpysähdykseen. Näissä tapauksissa selviytymisen mahdollisuudet laskevat noin kymmenellä prosentilla jokaisen pysähdystä seuraavan minuutin aikana ennen elvytyksen aloitusta.

Ever_hangaari_EAvun saaminen paikalle mahdollisimman nopeasti voi pelastaa sydänpysähdyspotilaan hengen. Ensimmäiset minuutit ovat tärkeitä potilaan selvitymisen kannalta. Euroopanlaajuisesti sairaalan ulkopuolisia tapauksia on Everdronen mukaan vuosittain noin 275 000. Heistä vain 10 prosenttia selviää.

Edellä mainitut tiedot ovat Suomessa toteutettavien koelentojen taustalla. Everdrone valittiin palveluntarjoajaksi koelennoille avoimen tarjouskilpailun perusteella. Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki. Kokeilu on osa Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanketta, jolle Uudenmaan liitto on myöntänyt rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta.

Ever_paketti_nouseeKokeilussa suoritetaan useita tehtäviä, joissa autonominen drone lentää simuloidun hätätilanteen tapahtumapaikalle ja laskee sydäniskurin maahan vinssimekanismin avulla. Tämän jälkeen drone lentää takaisin lähtöpaikkaansa. Tehtävät suoritetaan simuloidun asuinalueen yllä, jolloin saamme parhaiten esiteltyä dronen älykästä reittisuunnittelua ja autonomisen lentämisen mahdollisuuksia”, kertoi Everdrone AB:n maatoimintojen johtaja Daniel Blecher.

Kokeilu koostuu useista lennoista, joissa simuloidaan todellisen hätätilanteen vaiheita. Suomessa toteutettavia drone-lentoja etäohjataan Ruotsista Everdronen operaatiokeskuksesta. Paikan päällä Helsingissä on mukana lennon turvallisuudesta vastaava henkilö.

Ever_paketti_lennolla Koelentotehtäviin kuuluu simuloitu hätäpuhelu, autonomisen dronen lento lähtöpaikasta hätätilanteen tapahtumapaikalle, sydäniskurin toimitus lähelle simuloitua hätätilannetta, autonominen paluulento dronen lähtöpaikkaan sekä dronen tekninen tarkastus. Sydäniskuria kuljettavaa dronea ohjataan Suomessa ensimmäistä kertaa toisesta maasta käsin.

Tiistai-iltapäivän lähestyvän sateen takia koelento kuitenkin suoritettiin paikallisesti ja dronea esiteltiin myös käsiohjauksessa. Automaattisen sydäniskurin vinssauspaikka tarkistettiin, jonka jälkeen se olikin erittäin nopeasti jo avun tarvitsijoiden luona. Drone poistui paikalta heti vinssauksen jälkeen.

Ever_kuvaa_ilmasta_1Kokeilussa kerätään tietoa myös siitä, että voisiko drone vauhdittaa hengenpelastustoimia sairaalan ulkopuolella tapahtuvassa sydänpysähdyksessä. Lisäksi dronekuljetusten hiilidioksidipäästöjä verrataan muihin kuljetustapoihin. Helsingin kaupunki saa myös tietoa siitä, miten se voisi huomioida droneliikenteen lisääntymisen kaupunkisuunnittelussa ja millainen rooli kaupungilla voisi olla dronelentojen toimintaympäristönä.

 "Forum Virium Helsingissä on käynnissä useita projekteja, joissa testataan drone-kuljetuksia. Projekteissa selvitetään muun muassa sitä, voidaanko dronejen avulla vähentää hiilidioksidipäästöjä, tukea uusia palveluita ja liiketoimintaa sekä vastata terveydenhuollon ja ensihoidon tarpeisiin", sanoi projektipäällikkö Suvi Vähä-Sipilä Forum Virium Helsingistä.

Ever_missionctrl_E Everdronen palvelu on toiminut operatiivisesti Ruotsissa Göteborgin alueella 1. kesäkuuta 2020 lähtien. Drone lentää matkapuhelinverkossa tapahtuvassa ohjauksessa. Ruotsissa verkkoyhteys riittää kattamaan toiminta-alueet, kun käytössä on alhainen lentokorkeus. Suomessa käytettävillä koelennoilla Everdrone käyttää Elisan verkkoa ja sillä on tarvittavat luvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

 Ensimmäisen neljän toimintakuukauden aikana Göteborgissa operaatioita oli tiukoin sää- ja toimintarajoituksin 14 kappaletta. Talvitauon aikana järjestelmää kehitettiin edelleen ja toiminta käynnistettiin uudelleen huhtikuussa 2021. Jatkossa lentoja on määrä jatkaa läpi talvikauden toki sääolosuhteista riippuen.

Ever_leijunnassaEverdronella on nykyisin Göteborgissa kaksi dronea, yksi Kungälvissä ja yksi Trollhättanissa. Lähiaikoina mukaan tulee yhdellä dronella myös Vänersborg. Operatiivisia lentoja on nykyisin keskimäärin 1-4 per viikko”, kertoi Everdronen toimitusjohtaja Mats Sällström Lentoposti.fi:lle.

Hälytyksen sattuessa SOS Alarm voi tilannearvion jälkeen lähettää kohteeseen ensimmäisenä Everdronen ilmakuljetuksella automaattisen sydäniskurin. Suurin etäisyys kohteelle on tällä hetkellä kuusi kilometriä. Tieto hälytyksestä kulkee automaattisesti Everdronen operaatiokeskukseen, jossa paikalla oleva lentäjä ilmoittaa lentotarpeesta lennonjohtoon saadakseen ilmatilavarauksen operaatioon.

Ever_laskupaikan_tarkastusDrone toimii autonomisesti ja paikallisen sääaseman sekä Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitoksen säätietojen perusteella se tekee ratkaisun lennon toteuttamisesta. Jos operaatiota ei ole mahdollista toteuttaa tieto kulkee automaattisesti SOS Alarmille.

 Omassa hangaarissaan sijaitseva drone käynnistyy hälytyksen tullessa ja hallin ovi avautuu automaattisesti. Drone leijuu ulos ja aloittaa lentonsa kohteeseen. Hangaarista lähtevä drone on ilmassa vain 60 sekuntia saadun hälytyksen jälkeen. Nollatuulessa drone lentää tarvittaessa jopa 65 km/h.

Ever_vinssaus_kohteeseen_E Matkalennolla drone lentää 65 metrin korkeudessa eli muun mahdollisen dronetoiminnan yläpuolella, jonka maksimikorkeus on 50 metriä.

Kohteen yllä Everdronen drone laskeutuu 30 metriin. Samalla operaatiokeskuksesta arvioidaan paikan sopivuus ja automaattinen sydäniskuri vinssataan kohteeseen kaiken ollessa kunnossa.

Seuraavaksi paikalle saapuu ensihoitoyksikkö, joka aikanaan palauttaa sydäniskurin takaisin Everdronelle. Yksi ihminen on taas mahdollisesti pelastettu.

Ever_AED_1Drone on tässä vaiheessa jo palannut takaisin hangaariinsa. Se lentää kotitukikohtaan GPS-pohjaisella navigoinnilla ja ennen hangaariin siirtymistä dronen ohjaus vaihtuu kameratunnisteiseksi eli se siirtyy kuvantunnistuksen avulla takaisin hangaarin uumeniin, jonka jälkeen automaattiovi sulkeutuu.

"Drone välttää liikenneruuhkien kaltaiset ongelmat, jolloin apu on mahdollista saada paikalle nopeammin kuin tietä pitkin kulkevalla hälytysajoneuvolla. Dronet pääsevät kulkemaan myös paikkoihin, kuten saariin, jotka ovat vaikeasti saavutettavissa muilla kulkuneuvoilla", jatkaa Everdrone AB:n maatoimintojen johtaja Blecher. 

Toimintaa ollaan laajentamassa myös Tanskaan, jossa droneilla oli tarkoitus lentää jo toukokuusta 2021 lähtien. Uudenlaisen ilmatilankäyttäjän ja palvelun osalta sääntely toi kuitenkin viiveitä hankkeeseen. Tällä hetkellä Everdrone arvioi toiminnan käynnistyvän Tanskassa puolen vuoden sisällä.

Ever_Drone_alustallaEverdrone käyttää toiminnassaan muokattua kuusimoottorista DJI Matrice 600 pro -dronea. Hyötykuorma eli automaattinen sydäniskuri painaa kotelointeineen noin 800 grammaa.

 Järjestelmään kuuluvia pääkomponentteja ovat vinssausjärjestelmä, Galaxy GBS 10 -pelastuslaskuvarjo, ADSB-in, kuusi akkua, navigointi- ja laskeutumisvalot, tehokas tietokone, joka yhdistää järjestelmät toisiinsa sekä yksi eteenpäin ja yksi ylöspäin kuvaava kamera. Tarvittaessa droneen voidaan asentaa jopa seitsemän kameraa.

 Ever_2dronesDronella operoidaan enintään 8 sekuntimetrin tuulessa ja olosuhteissa, joissa ei sada vettä. Talviaikainen pakkasraja on -8 Celsius-astetta. Toistaiseksi lentoja ei operoida sateella, mutta kehitteillä on uusi droneversio entistä haastavampiin olosuhteisiin. Koelentoja on suoritettu jo myös pimeän aikaan.

 Everdronella on tiukka turvallisuuskulttuuri. Dronet eivät lennä ruuhkaisten alueiden eivätkä suurten ihmisjoukkojen yllä. Automaattisesti tiettyjen parametrien ylityksen jälkeen avautuva pelastusvarjo tuo dronen rauhallisella kolmen sekuntimetrin nopeudella takaisin maahan. Tällaisia rajoja ovat mm. tietyn suuruinen kallistus, dronen havaitsema vapaapudotus tai moottori- ja teho-ongelmat. Pelastusvarjo toimii alimmillaan jopa 15 metrin korkeudesta.

Ever_MSRuotsalaisyhtiö sai luvan näköyhteyden ulkopuolisiin eli ns. BVLOS-operaatioihin vuonna 2018 ja yhtenä ensimmäisistä yhtiöistä maailmalla kansallisen ilmailuviranomaisen luvan drone-kuljetuksiin asutuskeskusten yllä. Everdrone toimii Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n dronesääntöjen mukaisesti erityinen-kategoriassa.

Everdronen palvelun piirissä on Göteborgissa, Kungälvissä ja Trollhättanissa nykyisin noin 150 000 asukasta. Vänersborgin toimipisteen avautuessa palvelu kattaa jo 200 000 asukasta. MH