Embraer esitteli sähkö- ja vetylentokoneista koostuvan Energia-koneperhekonseptin

Embraer_Energia_1Embraer esitteli neljä uutta lentokonetta sisältävän ja uusiutuvaa energiaa polttoaineenaan käyttävän Energia-koneperhekonseptin. Näiden vielä piirustuspöydällä olevien takamoottoroitujen 9-50-paikkaisten lentokoneiden voimanlähteet hyödyntäisivät sähkömoottoreita, vetypolttokennoja ja niiden yhdistelmiä.

Brasilialainen lentokonevalmistaja Embraer esitteli 8. marraskuuta Energia-konseptikoneet, joiden avulla se auttaa ilmailualaa saavuttavaan päästövähennystavoitteet. Embraer tekee hankkeessa yhteistyötä kansainvälisten yliopistojen, ilmailualan tutkimuslaitosten sekä pienten ja keskisuurten yritysliittymien kanssa saadakseen paremman ymmärryksen energian tuottamisesta, varastoinnista, lämmönhallinnasta ja lentokoneiden työntövoimasovelluksista.
 
Energia-HybridEnergia-koneperhe koostuu neljästä erikokoisesta konseptikoneesta, joiden työntövoimaa tuotetaan eri tavoin. Kehitteillä on sähkö-, vetypolttokenno-, sähköhybridi- ja kahta eri polttoainetta hyödyntävät kaasuturbiiniratkaisut.

Koneista Energia Hybrid (E9-HE) olisi sähköhybridi 9-paikkainen takamoottoroitu lentokone. Sen toimintamatka olisi noin 920 kilometriä. Sähköhybridikoneen olisi määrä leikata päästöjä 90 prosentilla ja teknologian arvioidaan olevan valmis vuoteen 2030 mennessä.

Energia-ElectricEnergia Electric (E9-FE) olisi puolestaan täysin sähkömoottoroitu nollapäästöinen 9-paikkainen lentokone, jonka takamoottoreiden potkurit pyörisivät vastakkaisiin suuntiin.

Toimintamatkaa koneella olisi noin 370 kilometriä. Konsepti omaa purjelentokonemaista suunnittelua. Teknologinen valmius saavutettaisiin arvioilta vuoteen 2035 mennessä.

Energia-H2-Gas-TurbineKolmas konseptikone Energia H2 (E19-H2FC) käyttäisi sähkömoottorinsa energianlähteenä vetypolttokennoja, joiden avulla koneen toimintamatka olisi 370 kilometriä. Tämä nollapäästöinen takamoottoroitu lentokonekonsepti olisi 19-paikkainen. Sen teknologinen valmius olisi kunnossa vuoteen 2035 mennessä.

Suurin konetyyppi olisi Energia H2 (E50-H2GT), jossa olisi vedyllä tai vaihtoehtoisesti uusiutuvalla lentopolttoaineella toimiva turbiinimoottori. Tavoitteena olisi jopa 100-prosenttinen päästövähennys. Tämän takamoottoroidun konseptikoneen matkustajamäärä olisi 30-50 ja se tarjoaisi 650-920 kilometrin toimintamatkan.

Energia-H2-Fuel-CellEnergia H2-konseptikonetta käytettäisiin 100-prosenttisella vedyllä pääosalla reittejä ja uusiutuvaa lentopolttoainetta käytettäisiin reserveihin sekä pidemmän kantaman mahdollistamiseksi. Teknologinen valmius saavutettaisiin arviolta vuonna 2040.

Jokaiselle konseptikoneelle suoritetaan teknisen ja kaupallisen kannattavuuden arviointi. Embraerin mukaan konseptikoneet leikkaavat erilaisten päästöjen vähentämisen lisäksi myös lentomelua ja tyypistä riippuen melua olisi 60-80 prosenttia vähemmän kuin perinteisissä kokoluokan lentokoneissa.

Vaikka Energia-konseptikoneet ovat edelleen piirustuspöydällä on Embraer kuitenkin edennyt päästövähennyshankkeissa nykyisillä lentokoneillaan. Viimeisimmän sukupolven E-jet -koneilla on käytössä uusiutuva lentopolttoaineseos (SAF, Sustainable Aviation Fuel). Tavoitteena on, että kaikki Embraerin koneet voivat käyttää SAF-polttoainetta vuoteen 2030 mennessä.

Embraer_ipanemaElokuussa 2021 Embraer suoritti myös ensilennon yksimoottorisella EMB-203 Ipanema -sähkölentokoneella. Vetypolttokennoratkaisua on määrä kokeilla vuonna 2025 yhtiön eVTOL-ilma-aluksella, joka on määrä ottaa kaupalliseen käyttöön vuonna 2026.

Embraer on sitoutunut hiilineutraaleihin operaatioihin vuoteen 2040 mennessä ja nettonollapäästöihin ilmailun osalta vuoteen 2050 mennessä.

Lue myös: