Ethiopianin 787 Dreamlinerin palon syy varmistumassa

ELT_RESCU406AFN2_honeywellEnglannin onnettomuustutkintaviranomainen AAIB on julkaissut Special Bulletin S5/2013 -tiedotteen. Se rajaa 12. heinäkuuta Heathrow'ssa sattuneen Ethiopian Airlinesin 787:n tulipalon syyn melko suurella varmuudella koneen ELT-hätälähettimeen. Mukana on turvallisuussuositus, jonka mukaan laite olisi deaktivoitava.

Ethiopianin Boeing 787-8 Dreamliner ET-AOP oli saapunut Heathrow'n kentälle aikaisin aamulla ja se oli hinattu odottamaan illan paluulentoa syrjäiselle standille 592. Kenttähenkilökunta kytki poistuessaan maavirran pois, mutta jätti johdot kiinni koneeseen.

Dreamlinerin seistyä pysäköitynä 10 tuntia kello 15.34 paikallista aikaa lennonjohtotornista havaittiin, että koneesta nousee savua. Pelastusyksiköt hälytettiin paikalle. Ne tulivat viereiseltä pelastusasemalla ja olivat paikalla vain pari minuuttia myöhemmin.

Ethiopian_ETAOP_flyfinlandKonetta vaahdotettiin ulkoisesti ja siihen suihkutettiin vettä. Maavirtajohdot irrotettiin. Savusukeltajat tunkeutuivat koneeseen ovesta L2. Matkustamo oli täynnä savua, joka tihentyi taaksepäin mentäessä. Pelastajat avasivat lisää ovia saadakseen tuuletusta koneeseen.

Sammuttajat havaitsivat palon merkkejä aivan matkustamon takaosassa. Ensisammutusta yritettiin Halon-käsisammuttimilla, mutta ne eivät tehonneet. Koneen kattopaneleita sekä matkatavaralokeroita revittiin irti ja tuli tukahdutettiin vesiletkuilla.

Tilanteen rauhoituttua Air Accidents Investigations Branchin (AAIB) tutkijat havaitsivat palon keskittyneen takarungon yläosaan sen vasemmalle puolelle. Komposiittirakenne oli mustunut ja maalia kuoriutunut pois myös rungon ulkopuolella.

Kyseisessä paikassa lähellä runkoa sijaitsee koneen ELT-hätälähetin (Emergency Location Transmitter). Tutkimusten tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että sen paristo olisi ainoa mahdollinen syttymissyy tällä alueella koneen ollessa ilman virtaa.

Ethiopianin Boeing 787:ssa on kaksi Honeywell RESCU406AFN ELT-laitetta, toinen eturungossa ja toinen takana. Tyyppi on otettu käyttöön jo 2005 ja niitä on asennettu koneisiin noin 6000 kappaletta. Laitteen ei tiedetä aiheuttaaneen aiemman käyttöhistoriansa aikana ongelmia.

ELT:ssä on varavoimanlähteenä litium-magaanidioksidi -paristo (LiMnO2), joka poikkeaa kemialliselta koostumukseltaan 787:n pääakuista, joiden kuumenemiset aiheuttivat konetyypille väliaikaisen lentokiellon. Sitä ei pidetä palovaarallisena.

ET-AOP:n laiteessa oli kuitenkin merkkejä häiriöistä pariston kennoissa. AAIB:n mukaan ei ole selvää, johtuuko koneen syttyminen ELT:n lähialueella pariston vapauttamasta energiasta tai oikosulusta esimerkiksi johtimissa.

ELT-laitteet on tarkoitettu aktivoitumaan iskuvoimista onnettomuudessa ja lähettämään signaalia, jonka perusteella satelliitit voivat paikantaa koneen. Laite voidaan käynnistää myös  ohjaamosta.

Signaalin paikantaminen voi joskus olla hankalaa. Siksi uudet ELT:t lähettävät myös koneen navigointijärjestelmiltä saamaansa tarkkaa paikkatietoa.

Tulipaloalueella ei ole hälyttimiä eikä kiinteää sammutysjärjestelmää. AAIB:n mukaan lennon aikana sattuessaan palo olisi ollut vaikeasti sammutettavissa ja siten vakava.

Vaikka syy ei olekaan vielä lopullisesti varmistunut, AAIB antoi turvallisuussuosituksen, jonka mukaan FAA:n tulisi aloittaa toimet RESCU406AFN-laitteiden deakivoimisesta, kunnes tarvittavat lentokelpoisuustoimenpiteet saadaan tehdyksi.

Samaten AAIB suosittaa yleisemminkin litium-akuilla tai -paristoilla varustettujen ELT-laitteiden turvallisuuden arvioimista.

Boeing tukee tiedotteensa mukaan AAIB:n suosituksia varmistustoimenpiteinä tarkempien tutkimusten jatkuessa. Yhtiö kertoo pitävänsä konetta edelleen täysin turvallisena.

 

Lue myös: