EU:n liikenneministerikokouksessa esillä lentoliikenteen päästökauppa

EU:n liikenneministerikokouksessa esillä Euroopan laajuiset liikenneverkot ja lentoliikenteen päästökauppa. EU:n liikenneministerit kokoontuivat 12. joulukuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti liikenneministeri Merja Kyllönen.

Komissio antoi liikenneministereille tilannekatsauksen 1. tammikuuta 2012 alkavasta lentoliikenteen päästökaupasta. Asiaa käsiteltiin kokouksessa Suomen aloitteesta. EU:n ulkopuoliset valtiot ovat vastustaneet sitä, että nekin kuuluvat järjestelmän piiriin.

- Asialla on keskeinen merkitys omien lentoyhtiöidemme toimintaan, minkä vuoksi tilanteen etenemistä täytyy seurata tarkoin ja pohtia, millä tavoin suhtaudumme tilanteeseen, jos kolmannet maat eivät noudata päästökauppasäännöksiä, ministeri Kyllönen sanoi.

Komissio kertoi käyneensä keskusteluja kolmansien maiden, erityisesti Yhdysvaltojen, kanssa. Komissio korosti jatkavansa kahdenvälisiä keskusteluja kolmansien maiden kanssa rakentavaan ratkaisuun pääsemiseksi.

Neuvosto kuuli myös tilannekatsauksen EU:n laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämistä koskevan ehdotuksen käsittelyn etenemisestä. TEN-T -uudistuksen keskeisenä tavoitteena on luoda yhtenäinen ja strategisesti kilpailukykyinen Euroopan laajuinen liikenneverkko. Useat ministerit käyttivät asiasta puheenvuoron, vaikka asia ei ollutkaan varsinaisena keskustelukohtana.

Ministeri Kyllönen toi esille tarpeen löytää tasapaino jäsenvaltioille asettavien vaatimusten ja EU-rahoituksen suhteen.

- Investointien tulee perustua todellisiin tarpeisiin vastaamiseen, ministeri Kyllönen totesi.

Ministeri Kyllönen painotti myös jäsenvaltioiden erityispiirteiden ja kolmasmaayhteyksien huomiointia jatkotyössä.