Suomen hallitus esittää lakimuutoksen EU:n päästökaupan sääntöjen voimaan saattamiseksi

Airbus_A340_flyingSuomen hallitus esittää muutoksia lentoliikenteen päästökauppalakiin, joilla vahvistetaan EU:n päästökaupan säännöt. EU:n jäsenmaat ovat sopineet, että lentoliikenteen päästökauppaa kiristetään ja maksuttomia päästöoikeuksia vähennetään vuodesta 2021 alkaen.

 

Hallitus esitti lakimuutosten vahvistamista 11.4.2019. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 12.4.2019.  Lakimuutokset tulevat voimaan 1.6.2019.

 

Kansalliseen päästökauppalakiin lisätään maksutta jaettavien päästöoikeuksien vähennyskerroin, joka tulee voimaan 2021. Se vähentää lentoyhtiöille maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää vuosittain 2,2 prosenttia vuoden 2020 tasosta. Vuoden 2020 loppuun saakka päästökauppaa jatketaan pääosin samoilla säännöillä kuin vuosina 2013-2016. EU hyväksyi joulukuussa 2017 asetuksen päästökauppadirektiivin muuttamisesta.

 

Kansalliseen lakiin lisätään myös niin sanottu brexit-sääntö. Se suojaisi EU:n päästökauppaa tilanteessa, jossa jäsenvaltio eroaa unionista ilman erosopimusta. Lisäksi kansainvälisten hankeyksiköiden käyttökielto tulee voimaan vuonna 2021. EU:n vuoden 2030 päästötavoitteiden saavuttamisessa ei saa enää käyttää hankkeita, joissa vähennetään päästöjä ETA-alueen ulkopuolella. Päästökauppa rajattaisiin nykyiseen tapaan ETA-maiden sisäisiin lentoihin vuoden 2023 loppuun saakka.

 

Kansainvälinen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmä voimaan 2021

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n jäsenmaat ovat sopineet lentoliikenteen päästöjen vähentämisestä. Vuonna 2021 otetaan käyttöön lentoliikenteen päästöjen globaali CORSIA-hyvitysjärjestelmä (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). CORSIA:ssa lentoyhtiöt hyvittävät vuoden 2020 tason ylittävät päästönsä ostamalla hyväksyttyjä päästöyksiköitä hiilimarkkinoilta. Suomi ja kaikki Euroopan siviili-ilmailukonferenssin 44 jäsenmaata ovat sitoutuneet järjestelmään.

 

CORSIA toimeenpannaan EU:ssa päästökauppadirektiivin kautta, joten järjestelmät ovat kytköksissä toisiinsa. Unionin lentoliikenteen päästökaupan tulevaisuudesta ja sopeuttamisesta CORSIA:an päätetään sen jälkeen, kun globaalin järjestelmän lopullinen sisältö ja tehokkuus ovat selvillä. Lentoliikenne on ollut EU:n päästökaupassa vuodesta 2012 lähtien. Viimeisen vuoden aikana tapahtunut päästöoikeuksien huomattava hinnan nousu on lisännyt merkittävästi päästökaupan tehoa ja ohjaa aiempaa tehokkaammin lentoyhtiöitä käyttämään uutta ympäristöystävällistä teknologiaa.

 

Lentoliikenteen osuus globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä on noin kaksi prosenttia. Lentoliikenteen päästöosuus on kasvussa, sillä lentoliikenteen määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä. Lentoliikenteen globaalin luonteen vuoksi päästöjä voidaan tehokkaimmin vähentää kansainvälisillä päätöksillä ICAO:ssa ja EU:ssa.

 

 

Lue myös: