Suomessa lentoliikenteen päästöjä raportoineet yhtiöt ilmoittivat kasvulukuja CO2-päästöjen osalta

BlacklabeledLentoyhtiöt raportoivat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille vuotta 2017 koskevat Euroopan talousalueen (ETA) sisäisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä yhteensä 1 051 798 tonnin edestä. Määrä noin 63 123 tonnia enemmän kuin edellisvuonna vaikka raportoijia oli tällä kertaa yksi vähemmän.

Suomessa lentoliikenteen päästöjä raportoi vuoden 2017 osalta kaksi operaattoria. Ne ovat kovasssa kasvussa oleva Finnair ja yhdysvaltalainen Alticor Inc. Edellisvuonna päästöistään Suomessa ilmoitti myös yhdysvaltalainen Hangar Avation Management.

Lentoliikenteen päästökauppalain mukainen raportointivelvollisuus Suomeen määräytyi yhdysvaltalaisoperaattoreiden osalta sen seurauksena, kun niiden suorittamien lentojen aiheuttamista arvioiduista päästöistä suurin osa oli aiheutunut Suomen alueella ns. perusvuoden aikana.

Vuoden 2017 osalta päästöjä ilmoittettiin kaikkiaan 1 051 798 tonnia, kun vuoden 2016 osalta määrä oli 988 675 tonnia. Vuoden 2016 luvuissa oli mukana Hangar Aviation Managementin 41 tonnin päästöt. Hiilidioksidipäästöt kasvoivat yhteensä edellisvuoteen verrattuna noin 63 123 tonnilla. Päästöt ovat Suomessa olleet tasaisessa nousussa vuodesta 2013 lähtien. Tilanne on vastaava koko EU:n päästökauppalain alaisten lentojen osalta. Päästöt ovat kasvaneet vuoden 2013 53,5 miljoonasta CO2-tonnista vuoden 2016 61,4 miljoonaan hiilidioksiditonniin.

Valtaosan päästöistä Suomessa raportoi edellisvuoden tavoin Finnair, joka on kasvattanut kovasti liikennettään ja vastaanottanut lisää kapearunko- sekä laajarunkokoneita. Käyttöönotettu uusi kalusto pienentää omalta osaltaan päästöjen määrä mutta lentoja on lisätty huomattavasti.

Kaikkiaan Finnair raportoi vuodelta 2017 Trafille 1 051 722 tonnia CO2-päästöjä, kun määrä oli vuoden 2016 osalta 988 568 tonnia. Kasvavan yhtiön päästöt nousivat vuodessa siis 63 154 tonnia.

Finnair ei kommentoinut tarkemmin lentomääriensä kasvua vuodesta 2016 vuoteen 2017. Yhtiön mukaan sen tarjoamat matkustajakilometrit (ASK) ovat kuluvan vuoden osalta kasvaneet lähes 19 prosentilla vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Airbus A350 XWB -koneilla on lisätty kapasitettia erityisesti Bangkokiin, Hongkongiin, Singaporeen, Chonqingiin ja Goaan. Pohjois-Amerikan suunnalla kasvua ovat tuoneet kausireitit Puerto Vallartaan, Puerto Plataan ja Havannaan. Myös lentoja Euroopan kohteisiin on lisätty.

Finnairin raportoimat hiilidioksidipäästöt pitävät sisällään myös sen kokonaan omistaman lentoyhtiö Norran hiilidioksipäästöt. Samoin oli myös vuoden 2016 päästöjen osalta.

Yhdysvaltalainen Alticor Inc raportoi vuoden 2017 osalta 76 tonnin CO2-päästöt. Sen päästöt ovat kasvaneet noin 10 tonnilla edellisvuodesta. Yhtiön päästöt koskivat Gulfstream V -liikesuikukoneilla operointia vuoden 2016 osalta.


CORSIA tekee tuloaan

Taivas_1Lentoliikenteen päästökauppa alkoi vuonna 2012 kattaen ETAn sisäisten lentojen lisäksi myös ETAn ja kolmansien maiden väliset lennot. Vuosiksi 2013-2016 soveltamisala kuitenkin rajattiin vain ETA:n sisäisiin lentoihin, sillä EU halusi tukea Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n pyrkimystä saada aikaan kansainvälinen sopimus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi.

 Vuonna 2019 käyttöön otettava kansainvälinen päästöhyvitysjärjestelmä CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) laajentaa raportointivelvoitteen lähes kaikkiin kansainvälisiin lentoihin.

Standardin on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Päästöhyvitysjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2021-2035 aikana. Vuoteen 2026 saakka se on kuitenkin vapaaehtoinen. Sen piiriin on alusta lähtien kuitenkin ilmoittautunut jo 72 valtiota mukaan lukien Suomi ja muut Euroopan maat

 ”On hienoa, että Suomessa koko ilmailuala on ottanut päästövähennystavoitteet vakavasti ja toimii aktiivisesti yhteistyössä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö on ollut erinomaista myös CORSIA:n valmistelussa ja olemmekin Trafissa pystyneet viemään Suomen näkemystä onnistuneesti eteenpäin ICAO:n työryhmissä. Tämä sitoutuminen auttaa varmasti myös uusia ilmastotavoitteita kohti pyrkimisessä", sanoo Trafin pääjohtaja Mia Nykopp.

ICAO_kylttiPäästökaupan tavoitteena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin, joilla lentoyhtiöt ja muut päästökaupan piiriin kuuluvat toimijat voivat käydä kauppaa.

Lentoyhtiöiden tulee hankkia päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia, ja palauttaa ne päästökaupparekisteriin vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

”CORSIAn tarkoituksena on, että lentoyhtiöt raportoisivat kaikkien kansainvälisten lentojensa päästöt. Päästöjen tarkkailu- ja raportointivelvoite laajenisi siis ensi vuoden alusta, jos CORSIA tulee voimaan tavoiteaikataulussaan”, kertoo erityisasiantuntija Tiia Jyräsalo.

Lue myös: