ICAO pyysi jäsenvaltioiltaan kommentteja CORSIA-ehdotukseen - päästöhyvitysjärjestelmä käyttöön 2021

ICAO_kylttiKansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO lähetti 192 jäsenvaltiolleen kommentoitavaksi ehdotuksen ns. CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) -päästöhyvitysjärjestelmästä eli kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen ympäristönsuojelua koskevasta Annex 16:sta tulevasta standardista ja sen ohjemateriaaleista. Suomi on mukana heti ensimmäisestä vaiheesta lähtien.

Historiallinen päätös maailmanlaajuisesta päästöhyvitysjärjestelmästä tehtiin lokakuussa 2016 ICAO:n 39. yleiskokouksessa. Päätös oli historiallinen, sillä koskaan aikaisemmin kokonainen elinkeinoelämän sektori ei ollut tehnyt globaalia ratkaisua päästöjensä sääntelystä markkinaehtoisen järjestelmän kautta.

ICAO tavoitteena on kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen pysäyttäminen vuoden 2020 tasolle. Pitkän aikavälin tavoitteena on päästöjen puolittaminen vuoteen 2050 mennessä vuoden 2005 tasosta.

sky_sunset_3Päästöjen kasvaessa lentoyhtiöiden pitää hyvittää kasvu ostamalla päästöyksiköitä hiilimarkkinoilta. Hyvitysvelvoite koskee lentoyhtiöitä, jotka lentävät CORSIA-järjestelmään kuuluvien valtioiden välisiä reittejä.

Suomen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kannattaa maailmanlaajuisen päästöjärjestelmän käyttöönottoa ja valmistelee Suomen vastauksen koordinoidusti yhdessä EU:n ja Euroopan siviili-ilmailukonferenssin ECACin jäsenvaltioiden kanssa. Trafi ottaa tammikuun 2018 loppuun mennessä vastaan sidosryhmien näkemyksiä asiassa.

ICAO:n neuvoston on tarkoitus hyväksyä CORSIA-ehdotus kesäkuussa 2018 ja standardin on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Engine_rotatingPäästöhyvitysjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2021-2035 aikana. Vuoteen 2026 saakka se on kuitenkin vapaaehtoinen. Sen piiriin on alusta lähtien kuitenkin ilmoittautunut jo 72 valtiota mukaan lukien Suomi ja muut Euroopan maat. Mukaan lähtevät valtiot vastaavat 87,7 prosentista kaikesta kansainvälisestä lentoliikenteestä.

Vuodesta 2027 lähtien järjestelmään liittyminen on pakollista kaikille paitsi järjestelmästä vapautetuille valtioille. Vapautettuja valtiota ovat eräät saarivaltiot ja niin sanotut vähiten kehittyneet valtiot sekä valtiot, joiden lentotoiminta on vähäistä.

Kaikkien ICAO:n jäsenvaltioiden, joiden lentoyhtiöt operoivat kansainvälisiä lentoja, pitää monitoroida, raportoida ja verifioida näiden lentojen hiilidioksidipäästöt vuosittain vuodesta 2019 lähtien riippumatta siitä, osallistuuko valtio CORSIAan. Päästöjen raportointi perustuu polttoaineenkulutuksen seurantaan standardiluonnoksessa esitetyllä metodilla.

Lue myös aikaisempia uutisiamme aiheesta: