ICAO:n 39. yleiskokous päätti lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmän käyttöönotosta

ICAO_A39_kokous_2Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn yleiskokouksessa on päätettiin 6. lokakuuta kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmän (Global Market-Based Measure, GMBM) käyttöönotosta. Päätös on historiallinen, sillä koskaan aikaisemmin kokonainen elinkeinoelämän sektori ei ole tehnyt globaalia ratkaisua päästöjensä sääntelystä markkinaehtoisen järjestelmän kautta.

"Päätös on osoitus osoitus yhteistyöhengestä ja valtavista ponnistuksista. Nyt päätetty ICAO GMBM -järjestelmä on tärkeä lisä keinoissa ilmailun CO2-päästöjä vastaan", sanoi ICAO:n pääsihteeri Fang Liu.

"ICAO:n päätös on merkittävä askel kasvihuonekaasupäästöjen maailmanlaajuisessa vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hyväksytty malli mahdollistaa lentoliikenteen hiilineutraalin kasvun eikä vääristä lentoliikenteelle tyypillistä globaalia kilpailua. Kansainvälinen lentoliikenne on voimakkaasti kasvava ala ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien sektoreiden on tehtävä osuutensa", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

ICAO_HQ_entranceNyt hyväksytyssä Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) -järjestelmässä lentoyhtiöt hyvittävät kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen kasvun ostamalla pääosin muilta sektoreilta päästövähennysyksiköitä. Yksiköitä myyvät kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät hankkeet.

Päästöjen vähennykseen lentoliikenteessä pyritään ensisijaisesti teknologisen kehityksen, operationaalisten parannusten ja edistyneiden biopolttoaineiden hyödyntämisen kautta. Näillä keinoilla ei kuitenkaan lähitulevaisuudessa saavuteta hiilineutraalin kasvun tavoitetta, minkä vuoksi hyvitysjärjestelmä on välttämätön.

ICAO on jo aiemmin asettanut tavoitteekseen kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen pysäyttämisen vuoden 2020 tasolle. Pitkän aikavälin tavoitteena on päästöjen puolittaminen vuoteen 2050 mennessä vuoden 2005 tasosta.


Reittipohjainen järjestelmä takaa lentoyhtiöiden yhdenvertaisen kohtelun


ICAOn hyväksymässä järjestelmässä päästöt ja niiden kasvu lasketaan järjestelmään kuuluvien valtioiden välisiltä reiteiltä. Järjestelmässä kaikkien lentoyhtiöiden, jotka lentävät järjestelmään kuuluvien valtioiden välisiä reittejä, tulee hyvittää päästöjen kasvu.

Hyvitysjärjestelmään on tarkoitus siirtyä vaiheittain. Vuosina 2021-2023 käynnistyy niin sanottu pilottivaihe, jossa valtiot ilmoittautuvat järjestelmään vapaaehtoisesti ja ne voivat valita päästöhyvitysvelvoitteiden laskentatavan kahdesta eri vaihtoehdosta. Yhteensä 65 valtiota, jotka vastaavat yli 84 prosentista kansainvälisestä lentoliikenteestä, ovat jo ilmoittaneet olevansa mukana hyvitysjärjestelmässä heti sen käynnistyessä.

A4E_logoEurooppalaisten lentoyhtiöiden etujärjestö Airlines for Europe (A4E) on ottanut päätöksen ilolla vastaan.

A4E:n jäsenyhtiöt Aegean, Air France KLM, easyJet, Finnair, International Airlines Group (IAG), Jet2.com, Lufthansa Group, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal and Volotea edustavat yli 60 prosentin osuutta eurooppalaisesta matkustajalentoliikenteestä.

IATA_logoFinnair liittyi etujärjestöön helmikuussa 2016. A4E:n jäsenyhtiöt kuljettavat vuosittain yli 500 miljoonaamatkustajaa yli 2500 lentokoneen laivastolla.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA juhlistaa myös historiallista päätöstä maailmanlaajuisen ratkaisun käyttöönotosta.

 

Päästöhyvitysjärjestelmä käyttöön vaiheittain

Airbus_A340_flyingJärjestelmän ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2024-2026, jolloin valtiot ilmoittautuvat edelleen vapaaehtoisesti, mutta velvoitteiden laskentatapa olisi kaikille sama.

Toinen vaihe toteutetaan 2027-2035, jolloin järjestelmään liittyminen on pakollista kaikille paitsi järjestelmästä vapautetuille valtioille. Vapautettuja valtiota ovat eräät saarivaltiot ja niin sanotut vähiten kehittyneet valtiot sekä valtiot, joiden lentotoiminta on vähäistä.

ICAOn yleiskokoukseen 27.9.-7.10. osallistuu yhteensä 185 valtiota ja 51 kansainvälistä järjestöä. Osanottajia on yli 2000.

Suomen delegaatiota yleiskokouksessa johtaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Hänen mukanaan ovat myös osastopällikkö ja ylijohtaja Mikael Nyberg sekä ilmastopolitiikasta ja lentoliikenteen ympäristöasioista vastaava hallitussihteeri Janne Mänttäri.

Ministeriön kolmen edustajan lisäksi mukana delegaatiossa on kuusi edustajaa myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista, josta on mukana mm. ilmailujohtaja Pekka Henttu. Suomen edustajat ovat mukana yleiskokouksen eri komiteoissa. LVM:n edustajista kokouksessa on mukana Mänttäri.

Lue myös: