Finavia: alkuvuosi oli kohtuullinen

EFHK_checkin_automaattiFinavian lentoasemien matkustajamäärät kasvoivat alkuvuoden aikana 3,4 prosentilla ja kansainvälinen vaihtomatkustus Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kasvoi edelleen. Pienestä kasvusta huolimatta lentoasemat varautuvat haasteisiin, sillä kysyntä ja tarjonta  saattavat nykyisin vaihdella nopeastikin. Lennonvarmistuspuolella ylilennot olivat kasvussa.

Finavia konsernin liikevaihto tammi- syyskuussa oli 259,9 miljoonaa euroa ja laski 0,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta (262,2).

TerminaaliLiikevaihdon laskuun vaikutti matkustajapalveluiden maaliskuinen liiketoimintamallin muutos, joka johti sen osalta 29,6 prosentin laskuun liikevaihdossa. Tuolloin toteutettiin liikkeenluovutus, jossa Helsinki- Vantaan duty-free -myymälät liitettiin osaksi alan kansainvälisen toimijan HMS Hostin myymäläketjua. Finavia toimii yhä selvemmin tilavuokraajana ja kehittää palveluita yhdessä kumppaneidensa kanssa.

KariSavolainen_finavia"Vuoden kolme ensimmäistä neljännestä ovat olleet Finavialle kohtuullisen suotuisia. Kansainvälinen vaihtomatkustus Helsingin kautta kasvoi edelleen ja myös kotimaan matkustus elpyi, jolloin Finavian palveluiden kysyntä vahvistui useilla lentoasemilla. Lisäksi onnistuimme edelleen kulujemme hallinnassa, minkä seurauksena yhtiön liiketulos parani edellisvuoteen verrattuna", sanoi Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

"Varaudumme Finaviassa siihen, että lentoasemillamme lentoliikenteen kysynnän ja tarjonnan vaihtelut tulevat jatkumaan. Lentoyhtiöt reagoivat kysynnän vaihteluun sopeuttamalla kapasiteettiaan nopeastikin ja tavoittelemalla mahdollisimman korkeita koneiden täyttöasteita".

Tammi-syyskuussa kotimaan lentomatkustus kääntyi pitkään jatkuneesta laskusta 2,9 prosentin kasvuun. Kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 3,6 prosenttia. Vuoden kolmannella neljänneksellä kasvua oli 2,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Matkustajamäärä oli alkuvuoden aikana 14,9 miljoonaa (14,4 miljoonaa vuonna 2013).

Helsinki-Vantaan lentoaseman kansainvälisessä vaihtomatkustuksessa matkustajien määrä kasvoi 4,8 prosenttia vuoden 2013 tammi- syyskuuhun verrattuna.Vuoden kolmannella neljänneksellä kasvu jäi 1,6 prosenttiin verrattuna viime vuoden vertailujaksoon. Tähän vaikutti lentoyhtiöasiakkaiden kapasiteetin pysyminen ennallaan sekä koneiden jo korkeat täyttöasteet.

Lennonvarmistusliiketoiminnan tulot syntyvät pääosin lentoasemien lennonvarmistusmaksuista ja ylilentoihin liittyvistä lentoreittimaksuista. Liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia johtuen pääosin lentoreittimaksutuottojen kasvusta. Ylilentojen määrä kasvoi tammi- syyskuussa 7,6 prosenttia. Laskeutumisten määrä oli edelleen laskussa, ne vähenivät katsauskaudella 1,8 prosenttia.


Matkustajamäärien odotetaan kasvavan


Lentoliikenteen kysynnän vaihtelut ja matkustajamäärien heikentynyt ennustettavuus tuovat haasteita Finavian lentoasemien toiminnan suunnitteluun ja kannattavuuden ylläpitämiseen.

EFHK_Junkers"Lentoliikenteen kysynnän vaihtelut ja matkustajamäärien heikentynyt ennustettavuus tuovat haasteita Finavian lentoasemien toiminnan suunnitteluun ja kannattavuuden ylläpitämiseen. Euroopan talousvaikeuksien lisäksi epävarmuutta tuo myös Aasian yleinen talouskasvun hidastuminen. Yleisen taloustilanteen jatkuessa epävarmana vaikutukset näkyvät edelleen lentoliikenteen kysynnässä sekä matkustajien ostokäyttäytymisessä. Odotamme kuitenkin, että vuoden 2014 kokonaismatkustajamäärä paranee hieman edellisvuodesta", kertoo Savolainen.

Vuoden 2014 kokonaismatkustajamäärän odotetaan hieman kasvavan edellisestä vuodesta. Yhtiö arvioi kuitenkin vuoden 2014 liikevaihdon jäävän edellisvuoden tasosta. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013.

Helsinki-Vantaan kehitysohjelma etenee suunnitellusti

Helsinki_Airport_2020_terminal_design"Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelma on edennyt suunnitellulla tavalla. Olemme päättäneet laajentaa lentoasemaa yhden katon alla, koska ratkaisu osoittautui analyysissamme tehokkaimmaksi ja tuottaa parhaimman matkustajakokemuksen", kertoo Savolainen päälentoaseman laajennuksesta.

Finavian osavuosikatsaus Q3/2014 (PDF-tiedosto)