Valtioneuvoston kanslialla on valtuutus myöntää noin 33 miljoonan euron pääomalaina Finavia Oyj:lle

Finavia_taloValtioneuvoston yleisistunto myönsi 2. syyskuuta valtioneuvoston kanslialle valtuudet rahoittaa lentoasemayhtiö Finavia Oyj:tä  32,85 miljoonan euron suuruisella pääomalainalla. Pääomalaina kuuluu valtio-omistajan toimenpiteisiin yhtiön rahoitusaseman turvaamiseksi, ja laina nostetaan myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Eduskunta on vuoden 2021 talousarviossaan myöntänyt kokonaisuudessaan 350 miljoonaa euroa Finavia Oyj:n rahoitusaseman vahvistamiseksi. Maaliskuussa 2021 valtio sijoitti Finaviaan noin 317 miljoonaa euroa, ja nyt kyseessä oleva pääomalaina on viimeinen osa rahoituskokonaisuutta. 

Suomen valtio turvaa lisäpääomituksellaan Finavia Oyj:n toimintaedellytykset koronakriisin aiheuttamiin muutoksiin vastaamiseksi. Koronaviruksesta aiheutuneen pandemian vuoksi matkustajamäärä Finavian lentoasemilla romahti viime vuonna noin 80 prosenttia, ja lentoliikenteen elpymisen on arvioitu kestävän vielä useita vuosia. Lisäpääomitus mahdollistaa Finavian toiminnan jatkuvuuden sekä yhtiön miljardiluokan kehitysohjelman loppuun saattamisen. 

Finavia Oyj on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Valtiolla on Finavian omistukseen strateginen intressi, ja sen mukaisesti yhtiön tehtävänä on kotimaisten ja kansainvälisten lentoyhteyksien tarjonnan varmistaminen Suomen lentoasemaverkostoa kehittämällä ja ylläpitämällä.

Lue myös: