Finavia korotti maksujaan vuoden 2013 alusta

ATC_HKTWRFinavia on korottanut useita palvelumaksujaan 1.1.2013 alkaen. Hinnat ovat nousseet laskeutumismaksuissa, matkustajamaksuissa, turvamaksussa sekä lennonvarmistuksen maksuissa. Melumaksut ovat nousseet öisten lentoonlähtöjen ja laskeutumisten osalta. Vuoden alusta myös uusille reiteille annettavat alennukset pienevät. Poikkeuksena on uusille kaukoliikennereiteille annettavat alennukset.

Vuoden 2013 alusta laskeutumismaksut määräytyvät edelleen ilma-alusten maksimilentoonlähtöpainon mukaan. Muutoksena on kuitenkin MTOW:n pyöristys ylöspäin lähimpään 100 kiloon entisen käytännön sijaan, jossa pyöristys tapahtui ylöspäin lähimpään tonniin. Matkustajaliikenteen maksut on eriytetty muun liikenteen maksuista. Tonnien hinnat ovat laskeneet suurten yli 35 000 kiloisten koneiden osalta matkustaja liikenteessä mutta nousseet rahtiliikenteessä.

Matkustajamaksujen osalta uudistuksen myötä vanhat painoluokat on poistettu ja matkustajamaksut ovat riippumattomia koneen painosta. Myös turvamaksuun tuli korotus.

Vuoden 2013 alusta matkustajamaksut Helsinki-Vantaalla, Oulussa ja Rovaniemellä nousevat kotimaan matkustajien osalta 5,20 euroon (4,83€), kansainvälisellä matkalla 8,26 euroon (7,68€)  kotimaasta ulkomaille suuntautuvalla vaihtomatkalla 3,93 euroa (3,65€) ja kansainvälisellä vaihtomatkalla 4,80 euroa (4,46€).

Lentoasemilla, joilla ei ole bussikuljetusta tai matkustajasiltoja nousevat maksut seuraavasti: kotimaan matkustajien osalta 4,92 euroon (4,57€), kansainvälisellä matkalla 7,66 euroon (7,12€), kotimaasta ulkomaille suuntautuvalla vaihtomatkalla 3,93 euroa (3,65€) ja kansainvälisellä vaihtomatkalla 4,80 euroa (4,46€).

Turvamaksu nousee vuoden alusta alkaen 3,93 eurosta 4,30 euroon. Turvamaksu hyvitetään niiden kansainvälisten vaihtomatkustajien osalta, jotka tulevat EY asetuksen 300/2008 turvatarkastuskriteerit täyttävältä lentoasemalta.

Melumaksujen korotukset osuvat öiseen aikaan kello 0030 ja 0529 välisenä tapahtuviin lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin. Lentoonlähtöjen hinnat ovat nousseet 8 euroon (7€) ja laskeutumishinnat 12 euroon (9€). Muina aikoina maksu on entinen 3,5 euroa.

Finavian maksujen lisäksi on maksettava vuonna 2011 korotettu lentoliikenteen valvontamaksu 1,20 euroa per matkustaja. Valvontamaksu peritään jokaisesta vähintään kaksivuotiaasta kaupallisessa ilmakuljetuksessa matkustavasta lentomatkustajasta. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) perii valvontamaksun lentoaseman pitäjältä (Finavia Oyj). Maksu peritään, jos lentoaseman matkustajamääristä kertynyt summa ylittää 20 000 euroa.

Kaukoliikenteen avaajille lisäalennusta


Lennonvarmistuksen TN-maksut nousevat lentoasemaluokkien mukaan ja samalla nousevat myös lentoreittimaksut. Myös lentoasemien jatkettuihin aukioloaikoihin ja ylimääräiseen avaamiseen on tehty tuntuvat korotukset. Jatketun aukioloajan ensimmäisen tunnin hinta on noussut 600 euroon (400€) ja seuraavien tuntien hinta on 1000 euroa (600€). Ylimääräisen avaamisen osalta hinta ensimmäisen tunnin osalta on 1500 euroa (800€) ja seuraavat tunnit 1000 euroa (400€).

Heikennyksiä on tehty myös uusille reiteille annettaville alennuksille. Vuonna 2013 ensimmäisen vuoden alennus prosentti laskeutumismaksujen osalta on 70 prosenttia (90%) laskien toisena ja kolmantena vuotena 50 prosenttiin (70% 2. vuosi). Uutena alennusten osalta on avattavalle kaukoliikenteelle tarjottavat 50% alennukset laskeutumismaksuista aina viidenteen vuoteen saakka. Osassa alennusluokissa on erilaisia rajoituksia.

Finavian lentoliikennemaksujen yksikköhinnat 2013