Finavian lentosään havaintopalvelun siirtäminen Ilmatieteen laitokselle etenee

ukkostaLentosään havaintopalvelun siirtoprojekti Ilmatieteen laitokselle etenee. Tavoitteena on, että lentosään havaintopalvelut siirtyisivät Finaviasta Ilmatieteen laitokselle 1.6.2012. Asiakaskokemuksia sekä Finavian kehitystyötä on hyödynnetty siirtoprojektin suunnittelussa runsaasti ja projektin suunnitteluvaihe on edennyt hyvin. Lentosään havaintopalveluiden siirtämisen lähtökohtana on, että tuleva toteutusmalli tulee teknisiltä järjestelyiltään olemaan kustannustehokas ja havaintolaadun kaikilta osin varmistava.

Lentosään havaintotoiminta siirtyy Ilmatieteen laitokselle 1.6.2012 tämän hetken arvion mukaan valtaosin nykyisillä käytössä olevilla järjestelyillä. Tämä johtuu siitä, että projektin tekniset investoinnit ajoittuvat vuoteen 2012.

Ilmatieteen laitoksen havaintopalvelukeskus pystyy monitoroimaan lentosääjärjestelmien toimintaa ja laatua suhteessa muuhun käytettävissä olevaan säätietoon, mikä antaa edellytykset kehittää toimintaa entisestään. Ilmatieteen laitoksen valtakunnallinen havaintoverkosto koostuu noin 190 ympäri vuorokauden toimivasta sääasemasta.

Lentosääpalveluiden siirtymisestä aiheutuvat henkilöstövaikutukset ovat jäämässä Finaviassa vähäisiksi. Tämän hetken arvion mukaan henkilöstövaikutukset ovat 5-6 henkilötyövuoden suuruusluokassa. Mahdolliset vaikutukset kohdistuvat tekniseen henkilöstöön ja Helsinki-Malmin lentosäähavaintojen henkilöstöön.

- Tarkemmat vaikutukset työtehtäviin tai muut henkilöstömuutokset selviävät loppuvuoden aikana siirtoprojektin edetessä yli suunnitteluvaiheen. Mahdollisista siirroista ei aiheudu irtisanomisia, vaan vaikutusten kohteena olevat henkilöt siirtyvät vanhoina työntekijöinä organisaatiosta toiseen, sanoo tekninen johtaja Hannu Hervos Finaviasta.

Lentosään havaintopalvelun siirto Ilmatieteen laitokselle ajoittuu hyvin, sillä suurin osa Finavian sääjärjestelmistä on vähitellen käyttöikänsä lopussa.