Finnair kasvatti tammikuussa kapasiteettia ja myyntiä

Finnair_tails_1Finnairin kokonaiskapasiteetti kasvoi tammikuussa 2,6 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 1,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste pysyi ennallaan ollen 76,5 prosenttia.

Finnair kasvattia Aasian-liikenteen kapasiteettia  tammikuussa 3,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 0,3 prosenttia vertailukaudesta. Euroopan-liikenteen osalta kapasiteetti kasvoi 3,8 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,2 prosenttia.

Rahtiliikenne myydyillä rahtitonnikilometreillä mitattuna laski tammikuussa 18,6 prosenttia ja rahtikapasiteetti kasvoi 6,1 prosenttia vertailukaudesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste laski 14,2 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 46,9 prosenttia.

Tammikuussa Finnairin lennoista 81.4 prosenttia (84.2) saapui aikataulussa.


Finnairin tammikuun 2014 liikennetiedot


Finnairin kokonaiskapasiteetti kasvoi tammikuussa 2,6 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 1,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 76,5 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi tammikuussa 3,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 0,3 prosenttia vertailukaudesta.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 3,8 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 3,2 prosenttia.

Rahtiliikenne myydyillä rahtitonnikilometreillä mitattuna laski tammikuussa 18,6 prosenttia ja rahtikapasiteetti kasvoi 6,1 prosenttia vertailukaudesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste laski 14,2 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 46,9 prosenttia.

Tammikuussa Finnairin lennoista 81.4 prosenttia (84.2) saapui aikataulussa.

Helmikuun 2015 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 10.3.2015.   

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Tammikuu 2015

    Tammikuu 2015     muutos %     Vuoden 2015 alusta     muutos %
               
Koko liikenne yhteensä                
Matkustajat 1000     713,4     1,6     713,4     1,6
Tarjotut henkilökilometrit milj.     2 616,5     2,6     2 616,5     2,6
Myydyt henkilökilometrit milj.     2 001,5     1,2     2 001,5     1,2
Matkustajakäyttöaste %     76,5     -1,1 p     76,5     -1,1 p
Rahti ja posti tn     9 345,7     -17,1     9 345,7     -17,1
Tarjotut tonnikilometrit     387,6     -0,9     387,6     -0,9
Myydyt tonnikilometrit     234,4     -4,3     234,4     -4,3
Kokonaiskäyttöaste %     60,5     -2,1 p     60,5     -2,1 p
               
               
               
Euroopan liikenne                
Matkustajat 1000     411,9     5,9     411,9     5,9
Tarjotut henkilökilometrit milj.     936,6     3,8     936,6     3,8
Myydyt henkilökilometrit milj.     680,2     3,2     680,2     3,2
Matkustajakäyttöaste %     72,6     -0,4 p     72,6     -0,4 p
               
Pohjois-Amerikan liikenne                
Matkustajat 1000     22,2     2,5     22,2     2,5
Tarjotut henkilökilometrit milj.     211,5     6,3     211,5     6,3
Myydyt henkilökilometrit milj.     165,9     2,0     165,9     2,0
Matkustajakäyttöaste %     78,4     -3,3 p     78,4     -3,3 p
               
               
Aasian liikenne                
Matkustajat 1000     144,3     1,2     144,3     1,2
Tarjotut henkilökilometrit milj.     1 364,8     3,2     1 364,8     3,2
Myydyt henkilökilometrit milj.     1 081,5     0,3     1 081,5     0,3
Matkustajakäyttöaste %     79,2     -2,3 p     79,2     -2,3 p
               
Kotimaan liikenne                
Matkustajat 1000     134,9     -9,5     134,9     -9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj.     103,6     -18,0     103,6     -18,0
Myydyt henkilökilometrit milj.     73,9     -5,2     73,9     -5,2
Matkustajakäyttöaste %     71,3     9,6 p     71,3     9,6 p
               
Rahtiliikenne                
Rahti reittiliikenteessä yhteensä     8 165,8     -0,5     8 165,8     -0,5
- Euroopan rahtiliikenne tn     1 568,6     -9,7     1 568,6     -9,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn     637,3     3,6     637,3     3,6
- Asian rahtiliikenne tn     5 825,7     2,3     5 825,7     2,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn     134,2     -16,8     134,2     -16,8
Rahti lomaliikenteessä tn     0,0     -       0,0     - 
Rahtilento tn**     1 180,0     -61,5     1 180,0     -61,5
Kokonaisrahti- ja posti tn     9 345,7     -17,1     9 345,7     -17,1
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj.     117,6     6,1     117,6     6,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj.     55,2     -18,6     55,2     -18,6
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %     46,9     -14,2 p     46,9     -14,2 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %     34,5     -23,0 p     34,5     -23,0 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %     48,2     -9,7 p     48,2     -9,7 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna


Lue myös: