Finnair lähestyy taas miljoonarajaa - kuljetti kesäkuussa jo 907 300 matkustajaa

AY-pyrstöt_310321Finnairin matkustajamäärät kasvoivat toukokuuusta kesäkuulle 16.6 prosenttia ja edellisvuoteen verrattuna kasvua oli 609,4 prosenttia. Kesäkuussa 2022 Finnairin koneissa kulki 907 300 matkustajaa. Matkustajakäyttöaste oli hyvällä tasolla ja rahtikysyntä on jatkunut.

Finnairin matkustajaliikenneluvuissa oli jälleen selvää parannusta, mutta koronapandemian ja Venäjän ilmatilan sulun näkyivät edelleen matkustajaliitännäisissä liikennelukuivuissa erityisesti Aasian-liikenteessä.

Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Koska Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena kesäkuussa. Finnair ei huomioi raportoiduissa liikenneluvuissa suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä.

 Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi kesäkuussa 352,8 % vertailukaudesta ja 2,0 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnair operoi päivittäin keskimäärin 255 lentoa mukaanlukien pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Tämä oli 214,8 % enemmän verrattuna vuoden 2021 kesäkuuhun, mutta 2,3 % vähemmän kuin toukokuussa 2022. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 kesäkuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 941,7 % vertailukaudesta ja 31,5 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 79,8 % kasvaen 45,1 %-yksikköä vertailukaudesta ja 17,9 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Finnairin Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 163,2 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 508,5 %. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 521,7 % ja kotimaanliikenteen 150,6 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 1 277,0 % Aasian-liikenteessä, 1 771,2 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 785,1 % Euroopan-liikenteessä ja 179,2 % kotimaanliikenteessä.

Matkustajakäyttöaste parani erityisesti Aasian-liikenteessä (75,3 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (78,5 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 82,5 % ja kotimaanliikenteen 81,4 %.

 Finnairin matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 1 282,5 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kasvua oli 1 728,8 % ja matkustajia jopa 67 000, joka on uusi ennätys. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 661,9 % ja kotimaanliikenteessä 229,7 %.

Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta kesäkuun rahtiluvut paranivat vertailukaudesta, mutta jäivät hieman edeltäneen kuukauden tasosta. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 185,9 % vertailukaudesta, mutta laskivat 10,1 % edeltäneestä kuukaudesta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 126,1 %, mutta laskivat 11,4 % edeltäneestä kuukaudesta.Molempien lukujen kasvu johtui pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Aasian osalta kesäkuussa 2021.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 59,4 % vertailukaudesta, mutta laskivat 10,3 % edeltäneestä kuukaudesta ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 24,6 %. Tämän osalta kasvua oli edeltäneestä kuukaudesta 11,3%. Luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, jotka oli kesäkuussa lähes kokonaan korvattu rahtia kuljettaneilla matkustajareittilennoilla.

Rahdin kysyntä jatkui siis vahvana myös kesäkuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 51,3 % vertailukaudesta ja laski vain 8,0 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnairin lennoista 72,8 % saapui kesäkuussa aikataulussa, kun vuotta aiemmin täsmällisyys oli 87,9 %. Finnairin mukaan saapumistäsmällisyys heikkeni vertailukaudesta, koska eurooppalainen ilmailujärjestelmä kärsi erilaisista kapasiteettihaasteista. Finnairin kotikenttä Helsinki-Vantaa toimi kuitenkin hyvin, ja Finnairin suhteellinen saapumistäsmällisyys oli siksi hyvällä tasolla.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet kesäkuu 2022

  kesäkuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 907,3 609,4 3 874,7 603,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 689,9 352,8 14 756,4 463,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 145,9 941,7 8 543,6 1 053,3
Matkustajakäyttöaste % 79,8 45,1p 57,9 29,6p
Rahti ja posti tn 9 402,2 51,3 64 345,4 59,6
Tarjotut tonnikilometrit 370,3 161,7 2 266,8 164,5
Myydyt tonnikilometrit 249,5 285,8 1 191,6 228,0
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 65,9 1 282,5 258,5 1 143,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 654,2 163,2 4 050,1 197,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 492,9 1 277,0 1 954,7 1 156,2
Matkustajakäyttöaste % 75,3 60,9p 48,3 36,8p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 670,8 661,9 2 682,6 779,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 329,0 521,7 6 425,6 652,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 096,3 785,1 4 452,4 1 007,3
Matkustajakäyttöaste % 82,5 24,5p 69,3 22,2p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 67,0 1 728,8 224,2 4 695,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 639,9 508,5 3 623,8 2 165,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 502,3 1 771,2 1 683,5 4 915,0
Matkustajakäyttöaste % 78,5 53,0p 46,5 25,5p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 103,6 229,7 709,4 221,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 66,9 150,6 656,9 168,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 54,5 179,2 453,0 203,0
Matkustajakäyttöaste % 81,4 8,3p 69,0 7,9p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 170,8 1 181,6 10 449,4 903,6
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 831,8 311,6 17 802,6 1 450,3
- Aasian rahtiliikenne tn 4 267,0 63,5 27 227,2 92,4
- Kotimaan rahtiliikenne tn 28,9 13,4 175,0 8,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 298,4 166,3 55 654,1 237,2
Rahtilento tn** 103,7 -96,2 8 691,3 -63,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 402,2 51,3 64 345,4 59,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 90,6 59,4 680,1 86,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 57,7 24,6 428,9 44,1
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 89,6 185,9 594,4 315,5
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 57,0 126,1 362,9 208,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 63,7 -17,8p 63,1 -18,7p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 60,6 -15,0p 60,4 -17,1p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 79,6 -6,5p 70,2 -15,8p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 63,6 -16,8p 61,1 -21,2p
             

 * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 ** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä